Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, för att samla besöksstatistik och för marknadsföring.

Läs mer om hur vi använder kakor

Inställda föreställningar

Onsdagens och torsdagens föreställningar (25 & 26 maj) av Linje Lusta är inställda på grund av sjukdom.

Dramatens hållbarhets­arbete

Hållbarhet, ur flera olika perspektiv, är en grund för hela Dramatens verksamhet. Det handlar om mänskliga behov som att utveckla och uttrycka sin kreativitet. Om att genom repertoaren bidra till tankeutveckling och samtal, om att värna mångfald, jämlikhet och tillgänglighet. Det handlar också om att säkra en effektiv, resurssmart och hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare. Klimat- och miljöfrågorna får allt större betydelse.

Dramatens hållbarhetspolicy

  • Dramaten värnar om mänskliga behov som kreativitet, identitet och konstnärligt uttryck samt att komma i kontakt med och bejaka sitt känsloliv.
  • Dramaten har en öppenhet gentemot samhället och värnar mångfald och jämlikhet genom att eftersträva tillgänglighet och inkludering internt och externt.
  • Dramaten bidrar flerstämmigt till samhället, genom idéer och konstnärligt innehåll och genom att vara en mötesplats för samtal som engagerar och berör publik och omvärld.
  • Dramatens medarbetare skapar tillsammans en arbetsmiljö som präglas av professionell leverans, etisk hållning, transparens, utveckling, kompetens och respekt för allas arbetsinsatser.
  • Dramaten utvecklar kontinuerligt arbetsprocesser i syfte att uppnå högsta konstnärliga kvalitet, effektiv resursanvändning, ekonomisk stabilitet och minsta möjliga klimatavtryck.

Under 2020 antog Dramaten en ny hållbarhetsplan för 2021–23, samt en strategi med prioriterade fokusområden för kommande år. Arbetet inriktas på de områden där teatern mest märkbart kan bidra till en hållbar framtid och är ett sätt för Dramaten att konkret bidra till de globala målen i Agenda 2030.


Dramatens hållbarhetsredovisning 2021 [PDF]

Exempel på samarbeten

SU Logo

Samarbete med Stockholms Universitet

Från februari 2018 finns ett samverkansavtal mellan Dramaten och Stockholms universitet. För Dramaten ger Stockholms universitets kompetens inom forskning, utbildning och innovation stora möjligheter inom den egna verksamhetsutvecklingen, i linje med regering­ens riktlinjer
Läs mer