Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, för att samla besöksstatistik och för marknadsföring.

Läs mer om hur vi använder kakor

Hållbarhets­arbete

”Hållbarhet är ett av fundamenten för allt Dramaten gör. Det handlar om mänskliga behov som att utveckla och uttrycka sin kreativitet, om att bidra till tankeutveckling och samtal, om att värna mångfald och jämlikhet, samt att säkra en hållbar arbetsmiljö och över tid minska belastning på klimat och miljö.”

Dramatens hållbarhetspolicy

  • Dramaten värnar om mänskliga behov som kreativitet, identitet och konstnärligt uttryck samt att komma i kontakt med och bejaka sitt känsloliv. 
  • Dramaten har en öppenhet gentemot samhället och värnar mångfald och jämlikhet genom att eftersträva tillgänglighet och inkludering internt och externt. 
  • Dramaten bidrar flerstämmigt till samhället, genom idéer och konstnärligt innehåll och genom att vara en mötesplats för samtal som engagerar och berör publik och omvärld.
  • Dramatens medarbetare skapar tillsammans en arbetsmiljö som präglas av professionell leverans, etisk hållning, transparens, utveckling, kompetens och respekt för allas arbetsinsatser.
  • Dramaten utvecklar kontinuerligt arbetsprocesser i syfte att uppnå högsta konstnärliga kvalitet, effektiv resursanvändning, ekonomisk stabilitet och minsta möjliga klimatavtryck.

Läs mer i Dramatens Hållbarhets- och årsredovisning 2022 [PDF]

Miljö- och klimatarbete

Under 2021 och 2022 har Dramaten växlat upp sitt miljö- och klimatarbete och en klimat- och miljöpolicy har formulerats och fastställts. Policyn ger inriktningen för Dramatens framåtriktade miljö- och klimatarbete och ger ramen för vilka områden som ska prioriteras. Utifrån klimat- och miljöpolicyns övergripande inriktning har en handlingsplan för Dramatens miljö- och klimatarbete tagits fram.

Dramaten avser att till 2030 halvera sina utsläpp av växthusgaser och genom detta bidra till det globala 1,5° målet och Sveriges uppsatta klimatmål. Målet till 2045 är klimatneutralitet.

För Dramaten innebär detta kontinuerlig minskning av miljö- och klimatpåverkan i produktionsprocesser, i den scenkonst och de föreställningar som framförs på scenerna och i all övrig verksamhet.

Exempel på Dramatens hållbarhetsarbete

SU Logo

Samarbete med Stockholms Universitet

Från februari 2018 finns ett samverkansavtal mellan Dramaten och Stockholms universitet. För Dramaten ger Stockholms universitets kompetens inom forskning, utbildning och innovation stora möjligheter inom den egna verksamhetsutvecklingen, i linje med regering­ens riktlinjer
Läs mer
Materialmagasinet Puff Dramatengenerell©Hansmalm 5427 1

Samarbete med Materialmagasinet

Vad händer egentligen med användbart material från Dramatens nedlagda produktioner?
Läs mer
Tillgänglighet Ny Hissbild

Omfattande tillgänglighetsarbete

"Det skall vara möjligt för många fler - oavsett vilka fysiska förutsättningar du har - att både besöka Dramaten som publik samt att arbeta med att skapa scenkonst på nationalscenen."
Läs mer
Helmon Solomon i En pjäs för de levande i en döende värld.

STAGES - ett internationellt hållbarhetssamarbete

Dramaten är en av 14 teatrar som ingår i STAGES (Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift).
Läs mer
DSC03407

Tradition möter innovation

Nina Sandström låter moderna återvunna material möta traditionellt hantverk i kostymerna till Ett dockhem.
Läs mer
Dramatenkulturnatten22©Hansmalm Nalfiltsmatta

Kemistudenten Harald Jakobsson har forskat på Dramatens materialval

Vad består Dramatens nålfiltsmattor av? Går de att återvinna? Och går det att göra ett flamskyddsmedel av återvunnen cellulosa som passar i Dramatens verksamhet? Harald Jakobsson går sista året på kandidatprogrammet i kemi på Stockholms universitet och har undersökt det i samarbete med teatern.
Nålfiltsmattor och flamskyddsmedel – Harald Jakobsson undersöker Dramatens materialval
We Hear You—A Climate Archive 1 Photo By Wolf Hertzberg Cover

We Hear You - Climate Archive

We Hear You – A Climate Archive är ett globalt projekt där unga konstnärer, författare, studenter och aktivister världen över får göra sina röster hörda med anledning av klimatkrisen. Projektet inleddes våren 2022 på utställningen COAL+ICE på John F Kennedy Center for the Performing Arts i Washington och avslutas med en föreställning på Dramaten 2024 där Jacob Hirdwall står för manus och regi.
We Hear You A Climate Archive