Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, för att samla besöksstatistik och för marknadsföring.

Läs mer om hur vi använder kakor

Omfattande tillgänglighetsarbete i Dramatenhuset

Tillgänglighet Ny Hissbild
Dramaten genomförde, i nära samarbete med Statens fastighetsverk, under 2021 ett större arbete med att förbättra Dramatenhusets tillgänglighet för att Sveriges nationalscen lättare ska kunna upplevas av alla, oavsett förutsättningar.

– Vårt mål med detta arbete är att öppna och tillgängliggöra Dramatenhuset ännu mer. Det skall vara möjligt för många fler - oavsett vilka fysiska förutsättningar du har - att både besöka Dramaten som publik samt att arbeta med att skapa scenkonst på nationalscenen, säger Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare.

–Thaliahuset är ett kulturhistoriskt viktigt, vackert och inspirerande teaterhus, men har i vissa delar varit svårt att nå. Somligt har renoverats och förbättrats under åren men tillgängligheten på helheten har varit eftersatt. Att vi nu tagit ett stort steg framåt är verkligen på tiden och något vi är glada över, säger Maria Groop Russel, Dramatens VD.

Bland förbättringarna som gjorts märks att huvudentrén och Stora scenen blivit mer tillgänglig för rullstorsburna med hjälp av nya hissar, och rullstolsplatserna i salongen har dubblerats.

För att underlätta för skådespelare och andra anställda med funktionsvariation att ta sig till Stora scenen, artistfoajén, loger, repetitionssalar och personalmatsal gjordes flera ombyggnader; bland annat installerades en ny trapphiss samt rullstolsramper och anpassade toaletter. Även backstage skedde ett omfattande arbete med dörrautomatiken för att säkerställa både till- och frångänglighet.

2017 gjordes en tillgänglighetsutredning som har legat till grund för olika åtgärder som vidtagits de senaste åren. Bland annat byggdes nya tillgängliga toaletter i samband med ett stambyte i hela huset. Även teaterns sceningång på Nybrogatan 2 byggdes då om utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

– Allt arbete i tillgänglighetsprojektet på Dramaten görs med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Ibland har det varit komplicerat rent byggnadstekniskt, men tillsammans med våra duktiga hantverkare, arkitekter, byggnadsantikvarier och konsulter har vi hittat bra lösningar. Den största utmaningen var när vi tog hål i den tjocka tegelväggen mellan hissen och salongen och våra hantverkare verkligen visade upp sin yrkesskicklighet och osannolika precisionsförmåga, säger Johan Wisth, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk.