Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, för att samla besöksstatistik och för marknadsföring.

Läs mer om hur vi använder kakor

Språk och tillgänglighet

Som nationalscen både ska och vill Dramaten vara tillgänglig för just dig. Därför är vi noga med att ständigt utveckla och förbättra möjligheten att besöka oss, inte minst för dig med rullstol, behov av hörhjälpmedel eller andra behov/önskemål.

Tillgänglighet

Hur köper jag biljetter till rullstolsplatser?

Kontakta oss om dina behov och önskemål före eller i samband med ditt köp så hjälper vi dig på bästa sätt. Väl på plats hjälper våra publikvärdar dig.

Kontakta oss:
Mejl: [email protected]
Telefon: 08-667 06 80 (telefontid onsdag–fredag kl. 13.00–15.00)

Hur når jag Stora scenen med rullstol?

Dramatenhuset är tillgängligt med hiss via huvudentrén för dig med rullstol.

Tre rullstolsplatser finns på vänster sida parkett på bänk 9.

Hörhjälpmedel på Stora scenen

Stora scenen är utrustad med teleslinga och IR-slingor. Teleslingan ställs in till den egna hörapparaten.

IR-slingor erbjuder två möjligheter:
1. Du kan låna ett par hörlurar med inbyggd IR-mottagare.
2. Du kan även låna ett 'halsband' med fasthängd IR-mottagare. Detta 'halsband' är en lokal egen teleslinga som sänder en signal som kan tas emot av den egna hörapparaten.

IR-mottagarna finns tillgängliga för utlåning via publikvärdarna.

Hur når jag Lilla scenen med rullstol?

Entrén till scenen via Almlöfsgatan bakom Dramatens huvudbyggnad. Två rullstolsplatser är placerade på höger sida i salongen (bänk 18) och toalett för funktionshindrade finns i anslutning till foajén.

Hörhjälpmedel på Lilla scenen

Lilla scenen är utrustad med teleslinga och IR-slingor. Teleslingan ställs in till den egna hörapparaten.

IR-slingor erbjuder två möjligheter:
1. Du kan låna ett par hörlurar med inbyggd IR-mottagare.
2. Du kan även låna ett 'halsband' med fasthängd IR-mottagare. Detta 'halsband' är en lokal egen teleslinga som sänder en signal som kan tas emot av den egna hörapparaten.

IR-mottagarna finns tillgängliga för utlåning via publikvärdarna.

Hur når jag Målarsalen med rullstol?

Möjligheten finns att som rullstolsburen ta sig till Målarsalens parkett med hjälp av hiss via sceningången, Nybrogatan 2. Be växeln ringa efter en publikvärd. Scenen saknar hörselslinga.

Hörhjälpmedel på Målarsalen

Målarsalen är utrustad med IR-slingor. IR-slingor erbjuder två möjligheter:
1. Du kan låna ett par hörlurar med inbyggd IR-mottagare.
2. Du kan även låna ett 'halsband' med fasthängd IR-mottagare. Detta 'halsband' är en lokal egen teleslinga som sänder en signal som kan tas emot av den egna hörapparaten.

IR-mottagarna finns tillgängliga för utlåning via publikvärdarna.

Hur når jag Lejonkulan med rullstol?

Entrén till scenen sker via Sibyllegatan där en rullstollshiss finns. Informera biljettkassan vid köp av biljett och kontakta publikvärd vid ankomst.

Hörhjälpmedel på Lejonkulan

Lejonkulan är utrustad med IR-slingor. IR-slingor erbjuder två möjligheter:
1. Du kan låna ett par hörlurar med inbyggd IR-mottagare.
2. Du kan även låna ett 'halsband' med fasthängd IR-mottagare. Detta 'halsband' är en lokal egen teleslinga som sänder en signal som kan tas emot av den egna hörapparaten.

IR-mottagarna finns tillgängliga för utlåning via publikvärdarna

Hur når jag Tornrummet med rullstol?

Det går i nuläget inte att nå Tornrummet med rullstol.

Hörhjälpmedel på Tornrummet

Hörhjälpmedel saknas ännu på denna scen.

Assistanshundar

Assistanshundar så som service, alarmerande, signal och ledarhundar får följa med. Vänligen kontakta [email protected] innan ditt besök.

 

Textade föreställningar - för hörselskadade

Dramaten har ett textningssystem som möjliggör att hörselskadade och döva kan ta del av våra föreställningar. Skådespelarnas repliker presenteras på en display som du får låna av publikvärdarna innan du går in i salongen.

Vid biljettköp behöver du inte ange att du önskar en display. Var dock observant över att just den föreställning du vill se textas. Information om vilka föreställningar som är textade finns på respektive pjässida.

Textade föreställningar - på fler språk än svenska och engelska

Dramaten arbetar aktivt för att kunna erbjuda textning av föreställningar, på fler språk än svenska och engelska, till exempel. arabiska. Skådespelarnas repliker presenteras på en display som du får du låna av publikvärdarna innan du går in i salongen.

Vid biljettköp behöver du inte ange att du önskar en display. Var dock observant över att just den föreställning du vill se textas. Information om vilka föreställningar som är textade och på vilka språk finns på respektive pjässida.

 

Tillgänglighet för dramaten.se

Dramaten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur dramaten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från dramaten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-postadressen [email protected] eller via telefonnummer 070-372 62 81.

Rapportera brister i webbplatsen tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-postadressen [email protected] så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Användning utan synförmåga
  • Användning med nedsatt syn

 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Direktsändningar av tidsberoende medier
  • Vissa bilder, logotyper och annan media saknar alternativa texter och eller etiketter
  • Vissa rubriker är helt i versaler
  • Vissa länkar saknar länktext som beskriver vad som länkas till
  • Vissa PDF-dokument saknar kodade taggar och dokumentegenskaper som dokumenttitel, författare, språk.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av dramaten.se.

Senaste bedömningen gjordes den 30 juni 2021.

Webbplatsen publicerades den 19 maj 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 augusti 2021.