Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, för att samla besöksstatistik och för marknadsföring.

Läs mer om hur vi använder kakor

Våra scener

Teaterhuset vid Nybroplan/Almlöfsgatan är sedan 1908 Dramatens hemvist och rymmer fem scener: Stora scenen, Lilla scenen, Målarsalen, Lejonkulan och Tornrummet.

2111 Stämningsbilder 349K8

Stora scenen

Stora scenen är teaterns huvudscen, med plats för 770 åskådare. Den har i stort sett samma utseende idag som vid teaterns invigning år 1908. Stora scenen har en vridscen på 15 meter i diameter.

I anslutning till Stora scenen ligger Marmorfoajén där Paulikafét erbjuder publiken ett varierat utbud före föreställningen och i pausen. Marmorfoajén är byggd av italiensk vit marmor och pryds bland annat av Carl Larssons takmålning "Dramats födelse".

När Dramaten invigdes den 18 februari 1908 var Mäster Olof av August Strindberg öppningsföreställning. Salongen var inredd i de svenska färgerna blått och gult. Den blå färgen har varit en källa till hetsiga diskussioner under årens lopp.

Se salongskarta över Stora scenen

2111 Stämningsbilder 279K8

Lilla scenen

Lilla scenen är inrymd i ett hus omedelbart bakom Dramatens huvudbyggnad, med entré på Almlöfsgatan 1. Salongen erbjuder cirka 340 platser beroende på hur scenen utnyttjas.

Huset byggdes år 1914 och hyste från sitt första årtionde biografen Sibyllan. Genom arkitekt Erik Ahlséns enkla men raffinerade ombyggnad för Dramaten 1945 skapades scenen som då gick under namnet Studion. Salongens form bibehölls med sin måttliga lutning och tydliga biografkaraktär. År 2000 renoverades salongen igen, och gjordes då brantare för bättre sikt och större närhet mellan scen och publik. Salongen är utformad för att understryka det slutna rummet med scenen i fokus.

Se salongskarta över Lilla scenen

Målarsalen 2023

Målarsalen

Målarsalen invigdes som scen 1971, och är belägen högst upp i Dramatenhuset (på samma våning som Stora scenens tredje rad och Tornrummet).

Lokalen var tidigare teaterns målarateljé. Den erbjuder ett flexibelt scenrum, där scen och salong kan skräddarsys för varje produktion. Målarsalen erbjuder cirka 160 platser beroende på hur scenen byggs.

2111 Stämningsbilder 332K8

Lejonkulan

Lejonkulan ligger i teaterhusets bottenplan. Den invigdes 1986 och har ett förflutet som restaurang, antikhandel och kontor. Scenen erbjuder c:a 60 åskådarplatser.

Namnet alluderar på den allra första offentliga teaterscenen i Sverige som tidigare tjänstgjort som koja till ett lejon i Stockholms slott. Scenen har egen ingång från Sibyllegatan 1.

Tornrummet 2023

Tornrummet

Tornrummet ligger inrymt i teaterhuset i höjd med Målarsalen vid Stora scenens tredje rad. Scenen öppnades 1974.

Den var tidigare Dramatens elevskolas lokal – och här har med andra ord såväl Greta Garbo som Ingrid Bergman lärt sig teaterkonsten. Scenen erbjuder omkring 60 åskådarplatser.

DSC6609 2 Elverket

Elverket

Elverket är en separat scen, belägen på Linnégatan 69.

Dansens Hus och Dramaten driver sedan 2021 ett femårigt samarbetsprojekt kring Elverket i Stockholm. Scenen blir ett nytt kulturcentrum med målet att erbjuda publiken både svenska och internationella dans- och teaterproduktioner.

Från hösten 2021 och två år framåt läggs större delen av programmet på Elverket av Dansens Hus. 

Från 2024 slår samarbetet ut mer fullskaligt i ett gemensamt grepp och tydligare linje kring originalprojekt, specialbeställningar och delad repertoar.