Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, för att samla besöksstatistik och för marknadsföring.

Läs mer om hur vi använder kakor

Arkiv och Bibliotek

På Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv och bibliotek förvaltar vi teaterns minne.

Dramaten fick ett eget arkiv i samband med bildandet av Kungliga Dramatiska teatern AB 1907. Tidigare hade teatern haft gemensam arkivbildning med Kungliga Teatern (Operan) – Kungliga Teatrarnas arkiv (KTA).

Dramatens arkiv kan förenklat sägas bestå av två huvuddelar: handlingar direkt knutna till teaterns föreställningar respektive handlingar som vuxit fram ur teaterns administration. Till den förra gruppen hör bland annat pjässamlingen, fotoarkivet, programarkivet, pressklippsamlingen och samlingen nothäften. Till den senare hör styrelseprotokoll, ledningens korrespondens, anställningskontrakt, handlingar rörande de anställdas löner och teaterns räkenskaper. Kulturhistoriskt sett är båda delarna lika viktiga.

Såväl den konst som skapas på scenerna, som teaterns historia i egenskap av ämbetsverk utgör en viktig del av vårt nationella kulturarv.

Biblioteket innehåller cirka 10.000 volymer. Här finner du såväl dramatik, poesi och annan skönlitteratur som böcker i teaterhistoriska ämnen, biografier och allmän kulturhistoria. Böckerna lånas enbart ut till anställda inom teatern, men kan studeras i vårt läsrum.

Kontakt

Agnes Sjöbrandt, arkivarie
070-372 6194
[email protected]

Christine Sundberg, biblioteksansvarig
070-372 6133
[email protected]

Öppettider

Arkivet är öppet för forskare och allmänheten efter överenskommelse.
Biblioteket är öppet måndagar 9-17, övriga vardagar efter överenskommelse.