Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, för att samla besöksstatistik och för marknadsföring.

Läs mer om hur vi använder kakor

Bolagsstyrning

Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten) är Sveriges nationalscen för teater. Dramaten är helägt av staten. Styrningen av Dramaten sker via årsstämman, styrelsen och vd i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och statens ägarpolicy.

Bolagsstyrningsrapport är inkluderad i den senaste årsredovisningen.

Dramatens bolagsordning kan laddas ner här:
Bolagsordning för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag [PDF]
Regeringens riktlinjer för 2024 [PDF]

Aktieägare och stämma

Årsstämman fattar beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen, hur bolagets resultat ska disponeras, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, arvode till styrelse och revisor, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt övriga eventuella ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

Dramatens årsstämma har ägt rum den 23 april 2024.
Stämmoprotokoll 2024 [PDF]

Styrelse

Jesús Azpeitia Seron

Jesús Azpeitia Seron

Ledamot sedan 2018.

Utbildning
Arkitektexamen ETSA San Sebastian, Spanien. Vidare studier i arkitektur, ledarskap och pedagogik på Kungliga Konsthögskolan och KTH.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Kreativ ledare på Tengbom arkitektkontor.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag:
Mångårig erfarenhet i olika ledarroller från arkitektur och konstbranschen, bland annat som Proprefekt och Grundutbildningsansvarig i institutionen för arkitektur KTH. Styrelseledamot Sveriges Arkitekter (2017–2022) och Stockholms arkitektförening (2016–2020)

Maria Eka

Maria Eka

Ledamot sedan 2019.

Utbildning
Juristexamen från Stockholms universitet. Domarutbildning vid Svea hovrätt.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.
Högskolans avskiljandenämnd, ordförande.
Myndigheten för psykologiskt försvar, ledamot i insynsrådet.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Regeringskansliet, bland annat som expeditions- och rättschef i Kulturdepartementet och i Utbildningsdepartementet. Varit föredragande i kulturutskottet och huvudsekreterare i en kulturpolitisk utredning.

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby

Ledamot sedan 2023.

Utbildning
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Ordförande Fasadgruppen.
Styrelseledamot i Lifco, Linc, Elanders, BICO, Werksta samt Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademins (IVAs) näringslivsråd.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Tidigare partner på Boston Consulting Group samt inom Private Equity, VD för Brindfors Enterprise IG, medgrundare och ordförande för Hello World! Ideell Förening. Ledamot i SJ, Kavli, Cybercom, Norrporten mfl.

Raoul Grünthal

Styrelseordförande sedan 2022.

Utbildning:
Studier vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Ordförande, Ge-Te Media.
Ordförande, Execute Media.
Vice ordförande, JP Politikens Hus.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Schibsted Sverige, koncernchef Svenska Dagbladet, vd TT, vd och chefredaktör.

Angelika Hadzikostas.

Angelica Hadzikostas

Ledamot sedan 2020.

Utbildning
Fil kand i kommunikationsvetenskap Göteborgs universitet, studier vid Thessaloniki universitet.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Kommunikationschef Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götaland.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Chef för enheten Kultur och konstarter, Västra Götaland. Regional kulturutveckling, processledning inom mångkultur och barn och unga. Marknad och kommunikation vid Folkteatern Göteborg.

Hulda Lind Jóhannsdóttir

Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2022.

Skådespelare vid Dramaten.

Biljana Pehrsson

Biljana Pehrsson

Ledamot sedan 2017.

Utbildning
Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Vd Nordr Sverige.
Styrelseledamot i Swedbank AB.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Vd på Castellum AB, vd på Kungsleden AB, vvd/Head of Real Estate på East Capital Private Equity AB, vd på Centrumutveckling AB, styrelseledamot i bl. a. Einar Mattsson AB, East Capital Baltic Property Fund AB, Vasallen AB.

Jens Thiman

Jens Thiman

Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2016.

Teatertekniker vid Dramaten.

Mads Thygesen

Ledamot sedan 2022.

Utbildning
Doktorsexamen i dramaturgi från universitetet i Århus i Danmark.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Lektor i dramaturgi vid Århus Universitet.
Styrelseledamot i Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.
Professor i dramaturgi vid Konsthögskolan i Oslo.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Rektor for dramatikerutbildningen vid Århus Teater (2010-2015). Rektor för Den danska Scenkonstskolan (2015-2021). Vice ordförande i Det danska kulturministeriet (KUR). Rådgivare i Uniarts Helsinki/Theatre Academy. Dramaturg vid Teater Svalevangen, Århus.

Teaterledning

 

Kitte Wagner

Kitte Wagner

Vd.

Utbildning: Master i kommunikation och dramaturgi från Roskilde Universitet

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande:
Vd och konstnärlig ledare för Malmö Stadsteater
Vd för Nørrebro Teater
Dramaturg och projektledare på Betty Nansen Teatret 
Styrelseledamot för Det Kongelige Teater i Köpenhamn
Varit aktiv i flera rådgivande styrelser för det danska Kulturdepartementet

Mattias Andersson

Mattias Andersson

Teaterchef och konstnärlig ledare sedan 2020.

Utbildning
Utbildad skådespelare vid Teaterhögskolan i Göteborg.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag: Dramatiker och regissör. Tidigare konstnärlig ledare för Backa Teater i Göteborg (2006-2020).

Ledningsgrupp

Kitte Wagner, vd
Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare
Jeremy Evans, CFO
Åsa Lassfolk, produktionschef
Dina Östergren, teknisk chef
Theresia Häglund, HR-chef
Charlotte Gateau, Marknads- och kommunikationschef
Åsa Salvesen, ensemblechef
Emma Meyer-Dunér, chefdramaturg

Årsredovisningar och övriga handlingar