Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, för att samla besöksstatistik och för marknadsföring.

Läs mer om hur vi använder kakor

Vaccinationsbevis

Alla besökare över 18 år behöver visa upp ett giltigt vaccinationsbevis med QR-kod samt ID. Läs mer

Bolagsstyrning

Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten) är Sveriges nationalscen för teater. Dramaten är helägt av staten. Styrningen av Dramaten sker via årsstämman, styrelsen och vd i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och statens ägarpolicy.

Bolagsstyrningsrapport är inkluderad i den senaste årsredovisningen.

Dramatens bolagsordning kan laddas ner här: Bolagsordning för Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag [PDF]

Regeringens riktlinjer för 2022 [PDF]

Aktieägare och stämma

Årsstämman fattar beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen, hur bolagets resultat ska disponeras, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, arvode till styrelse och revisor, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt övriga eventuella ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

Dramatens årsstämma äger rum den 27 april kl 10.00, 2022.

Stämmoprotokoll [PDF]

Handlingar

Årsredovisning 2020 [PDF]

Hållbarhetsredovisning 2020 [PDF]

Ersättningsrapport och riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 2020 [PDF]

Revisorsyttrande enligt 8 kap paragraf 54 aktiebolagslagen [PDF]

Styrelse

Ulrika Årehed Kågström

Ulrika Årehed Kågström

Styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning
Civilekonomexamen Luleå Tekniska Universitet. Studier i franska, Aix-en-Provence.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Generalsekreterare Cancerfonden. UICC - Union for International Cancer Control. NCU - Nordic Cancer Union. Stiftelsen Europaskolan.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Generalsekreterare Svenska Röda Korset. Mångårig ledarerfarenhet från scenkonstbranschen som marknadschef och vice vd på Riksteatern.

Jesús Azpeitia Seron

Jesús Azpeitia Seron

Ledamot sedan 2018.

Utbildning
Arkitektexamen ETSA San Sebastian, Spanien. Vidare studier i arkitektur, ledarskap och pedagogik på Kungliga Konsthögskolan och KTH.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Kreativ ledare på Tengbom arkitektkontor. Adjunkt på konstnärlig grund på KTH. Sveriges Arkitekter styrelseledamot. Valberedning på Stockholms Arkitektförening.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag:
Proprefekt och Grundutbildningsansvarig, institutionen för arkitektur KTH. Mångårig erfarenhet i olika ledarroller i skapande av innovativ arkitektur och deras processer.

Maria Eka

Maria Eka

Ledamot sedan 2019.

Utbildning
Juristexamen från Stockholms universitet. Domarutbildning vid Svea hovrätt.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Högskolans avskiljandenämnd, ordförande. Delegationen mot segregation, ledamot i insynsrådet. Sveriges Domareförbund, styrelseledamot.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Regeringskansliet, bland annat som expeditions- och rättschef i Kulturdepartementet och i Utbildningsdepartementet. Varit föredragande i kulturutskottet och huvudsekreterare i en kulturpolitisk utredning.

Aris Fioretos

Ledamot sedan 2019.

Utbildning
Stockholms Universitet och Yale University.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Professor i Estetik vid Södertörns högskola. Styrelsemedlem av Statens Kulturråd sedan 2017.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Tidigare bland annat professor vid Johns Hopkins University och Rutgers University. Kulturråd vid Sveriges ambassad i Berlin. Vicepresident för Tyska akademien.

Raoul Grünthal

Ledamot sedan 2017.

Utbildning:
Studier vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
VD Schibsted Sverige

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Svenska Dagbladet, vd. TT, vd och chefredaktör

Angelica Hadzikostas

Angelica Hadzikostas

Ledamot sedan 2020.

Utbildning
Fil kand i kommunikationsvetenskap Göteborgs universitet. Studier i Thessaloniki universitet.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Chef för enheten Kultur och konstarter, förvaltningen för kulturutveckling Västra Götaland.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Arbetat med regional kulturutveckling, processledning inom mångkultur och barn och unga. Marknad och kommunikation, Folkteatern Göteborg.

Eva Strengbohm

Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2021.

Sufflör vid Dramaten.

Biljana Pehrsson

Biljana Pehrsson

Ledamot sedan 2017.

Utbildning
Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Vd på Kungsleden AB. Styrelseledamot i Swedbank AB.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Vvd/Head of Real Estate på East Capital Private Equity AB. Vd på Centrumutveckling AB. Styrelseledamot i bland annat Einar Mattsson AB, East Capital Baltic Property Fund AB, Vasallen AB.

Tasso Stafilidis

Ledamot sedan 2015.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Strateg med ansvar för konst, kultur och social hållbarhet på Göteborg & Co. Ordförande West Pride.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Verksamhetsansvarig, Göteborgs Kulturkalas, Göteborg & Co. Verksamhetschef West Pride. Skådespelare och Konstnärlig ledare/Teaterchef i Teater UPP Å NER.

Jens Thiman

Jens Thiman

Ledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2016.

Teatertekniker vid Dramaten.

Teaterledning

Maria Groop Russel

Maria Groop Russel

Vd sedan 2019.

Utbildning: Studier vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet. MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Befattning och andra styrelseuppdrag eller liknande
Styrelseledamot i Svensk Scenkonst.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag
Divisionschef för Allmän-TV, SVT:s programverksamhet i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg.

Mattias Andersson

Mattias Andersson

Teaterchef och konstnärlig ledare sedan 2020.

Utbildning
Utbildad skådespelare vid Teaterhögskolan i Göteborg.

Bakgrund/tidigare befattningar och styrelseuppdrag: Dramatiker och regissör. Tidigare konstnärlig ledare för Backa Teater i Göteborg (2006-2020).

Ledningsgrupp

Maria Groop Russel, vd
Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare
Karin Westerberg, CFO
Åsa Lassfolk, produktionschef
Fredrik Österholm, teknisk chef
Theresia Häglund, HR-chef
Åsa Peterson, tf kommunikationschef
Lillie Aleksandrov, ensemblechef
Emma Meyer Dunér, chefdramaturg