Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, för att samla besöksstatistik och för marknadsföring.

Läs mer om hur vi använder kakor

Samarbete med Stockholms Universitet

Från februari 2018 finns ett samverkansavtal mellan Dramaten och Stockholms universitet. För Dramaten ger Stockholms universitets kompetens inom forskning, utbildning och innovation stora möjligheter inom den egna verksamhetsutvecklingen, i linje med regering­ens riktlinjer. Ett samarbete med Stockholms universitet stärker och utvecklar också Dramatens roll som folkbildare och ger tillgång till nya målgrupper. Stockholms universitet ser i Dramatens verksamhet som landets ledande teaterinstitution unika möjligheter till forskning och utbildning inom vitt skilda ämnesområden.

Dramaten och Data- och systemvetenskapliga institutionen

På temat ”Gaming möter teater - hur framtidens teknik kan bidra till nya publikupplevelser”, har studenter i olika kursmoment med koppling till digitala medier, fått ta fram idéer runt framtidens teater. I dialog med flera representanter från den konstnärliga delen av Dramatens verksamhet, har studenterna fått vidareutveckla sina idéer till konkreta lösningar för att skapa ett större publikengagemang med hjälp av ny teknik, som bland annat utgår från datorspel.

Effektivare produktionsprocess

Studentpraktik har också genomförts med fokus på att effektivisera arbetsprocesserna på Dramatens avdelning för scenteknik. Praktiken utmynnade bland annat i prototyper för digital simulering av scenutrymmen.

Introduktioner och publiksamtal

Genom samarbetet har forskare på Stockholms universitet medverkat i samtalet om och kring repertoaren, scenkonst och olika konstnärskap. Bland annat arrangeras introduktioner till föreställningarna som spelas, samt publiksamtal som ger en fördjupning till dem. Denna typ av samverkansaktiviteter ger ett tydligt mervärde till Dramatens föreställningar och passar väl in i universitetets uppdrag att sprida kunskaper även utanför akademin.

Fördjupning för teatervetenskapen

Studiebesök och fördjupningsarbeten för studerande inom teatervetenskap. Studenterna har träffat dramaturger, scenografer, kostymdesigners, producenter och skådespelare för att samtala om de olika yrkesomårdena och arbetsprocesserna på Dramaten.

Uppsatsarbete och projektarbete

Uppsatsarbeten och ett projektarbete i samarbete företagsekonomiska institutionen.

Dialogmöten, exklusiva samtal och poddsamtal

Unga Dramaten har samtalat med forskare på om klimat och barns rädslor. Studenter med olika studieinriktningar har träffat regissörer för exklusiva samtal om aktuella föreställningar. Samarbeten runt flertalet publika poddsamtal har också genomförts, som exempelvis föreställningar. Samarbeten runt flertalet publika poddsamtal har också genomförts, som exempelvis Professor Magenta poddsamtal om ”Vad är mänskligt?” publiksamtal om antikens kvinnor och universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan om bilden av bibliotekarien.