Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, för att samla besöksstatistik och för marknadsföring.

Läs mer om hur vi använder kakor

Nålfiltsmattor och flamskyddsmedel – Harald Jakobsson undersöker Dramatens materialval

Dramatenkulturnatten22©Hansmalm Nalfiltsmatta
Nålfiltsmatta läggs på plats inför en föreställning på Stora scenen under Kulturnatt Stockholm.
Vad består Dramatens nålfiltsmattor av? Går de att återvinna? Och går det att göra ett flamskyddsmedel av återvunnen cellulosa som passar i Dramatens verksamhet? Harald Jakobsson går sista året på kandidatprogrammet i kemi på Stockholms universitet och är en av de som nappat på att samarbeta med Dramaten, i det långsiktiga strategiska samarbete institutionerna emellan. Nu är han inne på sitt andra samarbetsprojekt med Dramatens verkstäder.

– Sommaren 2022 gjorde jag ett litet projekt där jag undersökte tygprover på nålfiltsmattor som används mycket på Dramaten. Jag gjorde analyser för att fastställa vilka material de är gjorda av, om de går att återvinna, om de är värda att återvinna och om det eventuellt kan finnas bättre alternativ.

Vad kom du fram till?
– Nålfiltsmattan består av viskos, vilket är cellulosa, samt polypropylen, vilket är en plast. Viskosen kan lösas upp och brytas ner till den minsta kristallina enheten av cellulosa som kallas cellulosananokristaller. Dessa kan bland annat användas till att förstärka och förbättra syntetiska tyger, samt till att göra membran för vattenfiltrering. Plasten blir naturligt separerad under processen och kan återanvändas som den är. Jag kunde konstatera att mattan innehåller andra kemiska tillsatser, men inte vilka. Beroende på vilka tillsatser det är kan återvinningsprocessen behöva modifieras.

Vad gör du nu på ditt andra projekt?
– Nu kollar jag på ett flamskyddsmedel gjort av cellulosa från trä och om det är något vi kan använda. Jag har två tester kvar att göra. Jag arbetar i en forskningsgrupp ledd av Aji Mathew som bland annat forskar om nya sätt att använda cellulosa.

Varför just flamskyddsmedel?
– Det är en kombination av två saker. Fler och fler flamskyddsmedel upptäcks vara skadliga för såväl människor som naturen och de blir därmed praktiskt taget förbjudna att använda. Att ta fram nya mindre skadliga flamskyddsmedel blir därför viktigt. Konsumtionen av tyg ökar även väldigt snabbt i världen och därför ökar även konsumtionen av flamskyddsmedel för tyg.

Hur kommer Dramaten in i det arbetet? Och tror du att det är möjligt för Dramaten att implementera produkten ni tar fram?
– Dramaten använder stora mängder tyg och är väldigt måna om att minimera brandrisk, så det känns som ett väldigt naturligt samarbete. Det långsiktiga målet är att implementera produkten, även om det kan ta tid att nå dit. En annan konsekvens som ett arbete som detta får är vetskapen om vilka delar i verksamheten som kan bli mer hållbara och även hur stora förbättringar kan väntas bli.

Vad får du ut av att arbeta mot Dramaten jämfört med att arbeta helt på egen hand?
– Det är mycket roligare att vara nära en verksamhet och se hur man kan göra skillnad. Produkten kanske skulle bli densamma, men att träffa de som jobbar med den är inspirerande. Nu fick jag till exempel höra om tidigare behandlingsmedel som gav de som kom i frekvent kontakt med den sår på händerna. Genom gradvis förbättring har sådana bieffekter kunnat sållas bort och därmed blir arbetsmiljön bättre. Så även om förbättringarna jag arbetar med inte gör någon massiv förändring direkt kan de göra skillnad tillsammans med framtida forskning.

 

Publicerad 13 juni 2023.