Kronlunds krönika

Samtidsprinsen Hamlet

Peter Stormare i Hamlet 1986 Första gången Hamlet uppträdde i samtidskostym på Dramaten var i Ingmar Bergmans uppsättning 1986. Som prins...

Dramatens första Feydeau

Georges Feydeau När spelade Dramaten Feydeau första gången kanske någon undrar. Svaret är: i januari 1950. Teatern gav då som...

Ett oerhört laddat och fint samarbete

Alf Sjöberg, bronsstatyett av Bror Marklund På ett blad till en av Dramatens dramaturger har Alf Sjöberg 1972 hastigt kastat ned några...

Bergman, skolteatern och China

Bergman gör entré, teckning av Martin Lamm. I mitten av januari 1963 utnämndes Ingmar Bergman oväntat till ny Dramatenchef. Ecklesiastikm...

Det lyser i kåken

Ingmar Bergman och Anders de Wahl Våren 1951 inkallades Ingmar Bergman för att som gästregissör göra sin första uppsättning på Dramaten....

Stora salongens publikloger

Översiktsbild av salongen i programhäfte från 1908 Den som kastar ett öga på den salongsöversikt som man första gången hittar i Dramatens...