Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Dessa användarvillkor uppdaterades den 1 december 2019 och gäller för alla köp som genomförs från och med detta datum. 

Personlig information vid biljettköp på Dramaten.se

För att beställa biljetter behöver du registrera dig som användare och uppge namn, adress, e-post och telefonnummer. Vid köp online betalas biljetten med betallösningen Qliro där du som kund väljer om du vill betala med kort, faktura, delbetalning eller direktbetalning via internetbank.

För information om Dramatens behandling av dina personuppgifter, se nedan i dessa Köp- och användarvillkor samt i Dramatens Integritetspolicy.

Alla betalningar på Dramaten.se hanteras av Qliro. Villkoren för dessa betalningar hittar du här: Användarvillkor Qliro qliro.com/sv-se/villkor

Din Biljett

Biljetten med streckkoden är din nyckel till en specifik föreställning. Biljetten är endast giltig om streckkoden är aktiverad. Kundservice kan skriva ut en ny biljett om tillexempel har tappat bort din originalbiljett. Om du har fått en ny biljett utskriven är således den ursprungliga biljetten ogiltig.

En streckkod (som är unik för varje biljett) gäller endast en gång vilket betyder att den biljett som entrévärden scannar först gäller. Hantera därför din biljett som en värdehandling och dela inte streckkoden med andra via tex. sociala medier.

Om du får förhinder inför ett evenemang så är det tillåtet att överlåta biljetten till någon annan. Notera att en del priskategorier är förknippade med särskilda villkor där det efterfrågas ID eller scenpass i entrén, men det framgår i så fall tydligt på hemsidan samt på biljetten.

Det är inte tillåtet att använda eller överlåta förvärvade biljetter i kommersiellt ändamål, inkluderande:

 • Användning av biljetter som pris i tävlingar eller liknande, såvida det inte har inhämtats ett tillstånd i förväg från Dramaten.
 • Överlåtelse av biljetter där överlåtelsen sker som tillägg till en försäljning av olika slag - såsom av resor, restaurangbesök, hotellvistelser och liknande - såvida det inte i förväg har inhämtats ett tillstånd från Dramaten.
 • Professionell affärsförsäljning eller annan överlåtelse av biljetter, oavsett pris för dessa.

Användning eller överlåtelse av en biljett i kommersiellt ändamål kommer att leda till annullering av biljetten. Dramaten har rätt till ersättning för samtliga eventuella omkostnader förknippade med annulleringen och som följer av den otillåtna biljetthanteringen.

Leverans av biljett

Vid köp i vår biljettkassa levererar vi fysiska eller digitala biljetter. Har du köpt din biljett på Dramaten.se levereras din biljett till den e-postadress du har angett vid köpet. Om du inte har mottagit e-post med biljetterna inom 24 timmar efter genomfört köp kan du ringa till vår kundservice på telefonnummer 08-667 06 80 eller skicka e-post till [email protected]

Om du inte laddar ner dina biljetter från orderbekräftelsen, eller inte mottar orderbekräftelsen som e-post, vänligen kontakta Dramatens kundservice.

För öppettider i Biljettkassan se dramaten.se/infor-besoket/kontakt-oppetider/

Försvunna biljetter

Har du tappat bort biljetten till evenemanget? Vi kan då ordna en ny åt dig, givet att din biljett är kopplad till din person i Dramatens biljettsystem.

Tänk på att din gamla biljett inte lägre gäller om du har fått en ny biljett utskriven eller skickad per epost.

Biljett- och platsbyte

Vi byter inte biljetter, varken inom prisgrupper eller till en annan placering eller datum, senare än 48 timmar innan föreställningen. Kontakta oss på [email protected].

Inställt evenemang

Om ett evenemang inte kan genomföras av någon anledning (tex sjukdom i ensemblen) så kan Dramaten behöva ställa in. Vid dessa tillfällen så kommer Dramaten att kontakta alla kunder med information med så god framförhållning som det är möjligt. I denna information framgår det om vi spelar en ersättningsföreställning och även tydlighet vad som gäller kring dina biljetter.

Som regel gäller följande:

 • Vid ersättningsevenemang så gäller din ursprungsbiljett. Om du väljer att gå om du väljer att gå på evenemanget och biljetten scannas in har du inte rätt till ersättning.
 • För de kunder som väljer att inte gå på ersättningsevenemanget sätter Dramaten automatiskt in den betalda biljettsumman på kundens Dramatenkonto.
  • Här kan du som kund själv gå in på Dramaten.se (denna funktion lanseras i mars) och utnyttja denna summa till att boka andra förställningar.
  • Du kan även kontakta kundservice via mail, telefon eller besök och få hjälp med att boka något nya biljetter.
  • Du som kund kan välja fritt från hela Dramatens repertoar.
  • Tillgodosumman kommer att finnas tillgänglig på ditt Dramaten konto i 6 månader efter ursprungsföreställningen.
 • Om du som kund önskar att få pengarna återbetald så hör av dig till Kundservice inom 6 månader (från datumet för ursprungsföreställningen).
  • Efter 6 månader har du inte rätt att begära ersättning.

Återbetalning

Dramaten återbetalar inte köpta biljetter med undantag för inställda evenemang. Vid inställt se sektion ovan.

Personuppgifter

Den allmänna dataskyddsförordningen (känd som GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen stärker enskilda individers rättigheter när det gäller personlig integritet vid behandling av personuppgifter. Dramaten samlar enbart in personuppgifter med ditt samtycke eller när det annars finns laglig grund för behandling.  Det är viktigt att du förstår Dramatens integritetspolicy och att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

För generell information om varför Dramaten registrerar och behandlar personuppgifter om dig och för information om cookies så hänvisar vi till vår Integritetspolicy (länk till sida). Integritetspolicyn innehåller också mer information om hur Dramaten arbetar för att efterleva kraven enligt Dataskyddsförordningen. I tillägg till vad som anges i vår integritetspolicy bevaras uppgifter om köp i den omfattning och under den tid Dramaten är förpliktigad till enligt regleringen i bokföringslagen.

Likaledes gäller, i tillägg till vad som framgår av vår integritetspolicy, att dina personuppgifter kan användas till att kontakta dig i samband med upplysningar om ditt köp hos Dramaten. Vi hänvisar i övrigt till vår Integritetspolicy.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och annan data som vi har ansvar för mot missbruk, förlust eller manipulation. Från det ögonblick som vi har mottagit dina personuppgifter kan du således ha tillit till att vi behandlar dem med den respekt och säkerhet som Dataskyddsförordningen kräver.

Klagomål – information om möjlighet att framföra klagomål

Om det är något du är missnöjd med i förbindelse med ditt köp av biljetter, kan du kontakta Dramatens kundtjänst på [email protected].

Om vi inte lyckas hitta en lösning och du vill föra ärendet vidare kan du hänvisa tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller via adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du är också berättigad att inlämna ett klagomål till Konsumentverket.

Skicka anmälan till: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad

E-post: [email protected]

EU-kommissionens online portal för klagomål kan också användas. Det är särskilt relevant om du är en kund som är bosatt i ett annat EU-land.

Klagomål inlämnas här: http://ec.europa.eu/odr

Klagomål hänförliga till behandling av personuppgifter kan lämnas till Datainspektionen/integritetsskyddsmyndigheten:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

E-post: [email protected]
Vid inlämnande av klagomål så ska du ange vår e-postadress: [email protected]

Reservationer

Dramaten reserverar sig för eventuella fel avseende prisuppgifter och för utsålda evenemang.