Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, för att samla besöksstatistik och för marknadsföring.

Läs mer om hur vi använder kakor

Dramaten och Kungliga Operan samverkar i Almedalen

Under årets politikerdagar i Almedalen medverkar Dramaten och Kungliga Operan för första gången tillsammans. Dramatens vd Kitte Wagner och Kungliga Operans vd Fredrik Lindgren deltar i tre olika panelsamtal och debatter.
Almedalen2024
Kitte Wagner/foto: Dramaten och Fredrik Lindgren/foto: Markus Gårder.
På tisdagen deltar de tillsammans med Fabeges vd Stefan Dahlbo och hotellägaren Petter Stordalen i ett samtal om kulturens roll för attraktiva städer. På onsdagen arrangeras två evenemang på Länsteatern i Visby; på morgonen är temat utredningen av en ny hyresmodell för de statliga kulturscenerna, efter lunch handlar det om privat finansiering av kulturlivet.

–När olika kulturfrågor tar allt större plats i samhällsdebatten är det mer angeläget än någonsin att nationalscenerna är på plats i Almedalen och deltar i dialogen säger Kitte Wagner, vd Dramaten.

–Kungliga Operan och Dramaten är två nationalscener med mycket gemensamt och det är väldigt roligt att vi nu för första gången kan arrangera gemensamma seminarier under politikerdagarna i Almedalen. Vi befinner oss i en avgörande tid när stora frågor om Operahusets framtid och nationalscenernas finansiering står på spel, säger Fredrik Lindgren, vd Kungliga Operan.

Kulturens roll för attraktiva städer

Tisdag 25 juni kl. 16.00 – 17.00, Trädgård på Biskopsgatan 1A.

Panelsamtal om vilken roll kulturen spelar i skapandet av attraktiva städer. Hur kan olika former av kultur på olika arenor bidra till attraktiva samhällen, städer och stadsdelar? Vad är viktigt för att säkerställa ett rikt kulturliv?

Medverkande: Fredrik Lindgren, vd Kungliga Operan, Kitte Wagner, vd Dramaten, Stefan Dahlbo, vd Fabege och Petter Stordalen, ägare Strawberry. 

Samtalsledare: Matilda Westerman, författare och journalist.

Vad ska nationalscenerna betala i hyra?

Onsdag 26 juni, kl. 9.00-9.50, Länsteatern (Kultur i Almedalen /Svensk scenkonst).

Flera statliga kulturinstitutioner larmar om att de befinner sig i ett ekonomiskt nödläge och att Fastighetsverkets hyror äter upp bidragen till verksamheten. Men vad är lösningen? Flera statliga kulturinstitutioner larmar om att de befinner sig i ett ekonomiskt nödläge. Den statliga utredaren Albin Kainelainen beskriver sitt uppdrag om att utreda en ny, tredje hyresmodell.

Medverkande: Albin Kainelainen utredare för ny hyresmodell för vissa kulturfastigheter, Kitte Wagner, vd Dramaten, Fredrik Lindgren, vd Kungliga Operan, Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling, Fastighetsägarna.

Samtalsledare: Matilda Westerman, författare och journalist.

Privat finansiering inom kulturlivet - hur gör vi det möjligt?

Onsdag 26 juni, kl. 13.00-13.45, Länsteatern (Kultur i Almedalen/Svensk scenkonst).

Staten sänker anslaget till kulturen, samtidigt som kostnaderna för hyra och löner ökar. Skatteregler gör det svårt för många privata företag och andra finansiärer att stötta kulturlivet, trots att viljan finns. Hur kan privat finansiering av kultur underlättas och utvecklas? Vilka hinder och möjligheter finns? Vilka konkreta exempel finns på projekt som kunnat bli möjliga tack vare privata medel och som gett fler chansen att ta del av kulturscenernas utbud?

Medverkande: Fredrik Lindgren, vd Operan, Kitte Wagner, vd Dramaten, Stefan Forsberg, vd Stockholms konserthus, Cecilia Kolga, Wallenius, Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige.

Samtalsledare: Matilda Westerman, författare och journalist.

Panelsamtalen är öppna för alla. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Med reservation för ev. ändringar.