Dramaten på turné

I samarbete med Riksteatern åker Dramaten med jämna mellanrum på nationella turnéer. Dramatens uppsättningar gästspelar också på festivaler och enskilda teatrar i Sverige och utomlands.