Fenix, från 1918 till 2018.

1918. Den ryska poeten Marina Tsvetajeva skriver pjäsen Fenix. 2018. Hundra år senare återuppstår en ny Fenix ur Tsvetajevas pjässkelett, nu skriven av Ann-Sofie Bárány och regisserad av Suzanne Osten. I en unik sammankomst framträder hela ensemblen tillsammans med hedersgästen Olga P. Hasty, professor i slavisk litteratur och språk vid Princeton University. Mötet blir en konstupplevelse, och en diskussion om ett villkorslöst konstnärskap.

25 augusti kl. 20.00, Dramatenbaren. Fri entré, först till kvarn.

Phoenix, from 1918 to 2018.

1918. Russian poet Marina Tsvetaeva writes her play Phoenix. 2018. A hundred years later, a new Phoenix rises from Tsvetaeva’s play skeleton, this one written by Ann-Sofie Bárány and directed by Suzanne Osten. In a unique gathering, the entire ensemble appear together with guest of honour Olga P. Hasty, Professor of Slav literature and language at Princeton University. The meeting will offer an artistic experience, as well as a discussion about unconditional artistry.

25 August 20.00, Dramatenbaren. Free admission, first come first served.