Scenkostymer, porträttbilder och fotografier av ikoniska Bergmanmiljöer.

Nina Sandströms uttrycksfulla kostymer skapar tillsammans med Magnus Länjes fotografier en cinematografisk effekt och kontext som leder in i Bergmans värld av dröm och verklighet, ljus och mörker. Bergman Moods – Costumes & Images har tidigare, som första svenska utställning, visats på Kennedy Center i Washington D.C. Under Bergmanfestivalen visas utställningen på första raden, utanför Marmorfoajén.

Nina Sandström är kostymdesigner, utbildad på Konstfack i Stockholm. Nina har de senaste tio åren ritat kostymer till en rad nytolkningar av Bergmans texter, så som Fanny och Alexander som har nypremiär på Dramaten 3 november, i regi av Stefan Larsson. Vidare är hon aktuell som kostymdesigner för Tomas Alfredsons nya film Bergmans Reliquarium. 2017 tilldelades Nina kunglig medalj för sina framstående instanser som kostymdesigner.

Magnus Länje är porträttfotograf och utbildad på City University of New York. Under sina 10 år som fotograf i New York fotograferade han allt från Jerry Seinfeld till Salmon Rushdie. Magnus är idag verksam i Stockholm och Miami.

23 augusti – 30 september. Tredje raden. Fri entré. Öppet i samband med föreställningar på Stora scenen.

Costumes, portraits and photographs of iconic Bergman-esque environments.

Nina Sandström’s expressive costumes coupled with Magnus Länje’s photographs create a cinematic effect and context that leads into Bergman’s world of dreams and reality, light and dark. The exhibition Bergman Moods – Costumes & Images was previously held, as the first Swedish exhibition, at the Kennedy Center in Washington. During the Ingmar Bergman International Theatre Festival he exhibition will be held at the first balcony, by Marmorfoajén.

Nina Sandström is a costume designer educated at Konstfack University of Arts, Crafts and Design in Stockholm. Nina has in the past decade designed costumes for a number of modern interpretations of Bergman’s works, such as Fanny and Alexander which re-opens at Dramaten 3 November, directed by Stefan Larsson. She most recently designed the costumes in Thomas Alfredson’s latest film Bergman Reliquarium. In 2017 she was awarded a royal medal for her excellent work as a costume designer.

Magnus Länje is a portrait photographer educated at City University of New York. During the past ten years he has photographed names ranging from Jerry Seinfeld to Salman Rushdie. Magnus works mainly in Stockholm and in Miami.

23 August – 30 September. Third balcony. Free admission. The exhibition is open in accordance with a performance on Stora scenen the same day.