Markisinnan de Sade introducerad av Stina Ekblad och Marie Richardson.

Filmvisning av Bergmans uppmärksammade iscensättning från Dramaten, introducerad av Stina Ekblad och Marie Richardson. Pjäsen Markisinnan de Sade skrevs av den japanske författaren Yukio Mishima 1965 och handlar om Renée, markis de Sades hustru. Bergmans intresse för Mishimas drama väcktes när han av en slump började läsa pjäsen på Dramatens dramaturgiat och han satte sedan upp den 1989. Uppsättningen blev en succé och gästspelade i New York och Tokyo, och omarbetades sedan för filmversionen.

Introduktionen och filmvisningen sker på svenska.

2 september kl. 15.00, Lejonkulan. Fri entré med biljett, klicka här för att boka.

Madame de Sade introduced by Stina Ekblad and Marie Richardson.

A filmed rendition from 1992 of Bergman’s noted production at Dramaten, introduced by Stina Ekblad and Marie Richardson. The play Madame de Sade, written by the Japanese playwright Yukio Mishima in 1965, is about Renée, the wife of Marquis de Sade. Bergman’s interest in Mishima’s drama was alerted when, by chance, he started reading the play at the literary department of Dramaten. In 1989 it was staged by Ingmar Bergman. The production was a huge success and gave performances in New York and Tokyo, before being adapted for the film version. 

The introduction will be in Swedish. No surtitles in English.

2 September 15.00, Lejonkulan. Free admission with a ticket, click here to book.