Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Bergmanfestivalen 2020 får ny form

Årets Bergmanfestival, Dramatens internationella teaterfestival, kommer med anledning av den rådande pandemin att se annorlunda ut än planerat. I stället för en samlad festival i augusti, ser Dramaten nu över möjligheten att bjuda in några av de tilltänkta gästspelen under hela det kommande spelåret. Mer information om detta kommer under de närmaste månaderna. Nästa ordinarie upplaga av Bergmanfestivalen är planerad till hösten 2022.

”Bergmanfestivalen är en mycket viktig faktor för Dramaten att kunna ta emot gästspel från hela världen. Genom internationella samarbeten och kontakter utvecklar vi vår konstform vilket kommer både publiken och våra medarbetare till del. Det är förstås väldigt tråkigt att vi nu inte kan genomföra festivalen som planerat. Vi ser dock att möjligheter till samtal och utbyten över nationsgränserna kommer att vara än viktigare den dagen denna kris är över, och vi kommer verka för att upprätthålla den internationella utblicken och samtalen under kommande spelår.”, säger Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare för Dramaten och Ulrika Josephsson, festivalgeneral, i ett gemensamt uttalande.

 

Om du har frågor runt festivalen, skicka ett mail till [email protected]

 

The Ingmar Bergman International Theatre Festival 2020 in a new format

This year, the Ingmar Bergman International Theatre Festival at the Royal Dramatic Theatre in Stockholm will have to adjust its format, due to the current pandemic. Instead of a limited festival period in August, the Theatre is looking at the possibility of hosting some of the guest productions throughout the coming year. More information will be available within the next few months. The next regular edition of the Festival is scheduled for autumn 2022

“The Bergman Festival is crucial to the Royal Dramatic Theatre’s capacity to host guest performances from all over the world. We can develop our art thanks to international collaborations and contacts, for the benefit of the audience and our staff. It is with great regret that we are unable to hold the Festival as planned. However, we foresee that the potential for discussions and exchanges over national borders will be even more important when this crisis is over, and we will endeavour to maintain our international contacts and dialogues over the coming production year,” say Mattias Andersson, theatre manager and artistic director of the Royal Dramatic Theatre, and Ulrika Josephsson, festival director, in a joint statement.

 

If you have any further enquiries concerning the festival, please email us at: [email protected]