Dramaten har beslutat att ställa in alla föreställningar i Dramatenhuset till och med 30 april 2021. Läs mer

Bergmanfestivalen 2020 får ny form

Bergmanfestivalen har sedan dess första genomförande 2009 varit en mötesplats för internationell teater. Antalet gästspel och besökare har vuxit från gång till gång. Festivalen 2018 var extra speciell, eftersom hela året var ett jubileumsår till minne av Ingmar Bergman. Planeringen för ett genomförande i augusti 2020 var i full gång när man var tvungen att ta det smärtsamma beslutet att ställa in 2020 års festival.  

Konstnärliga samtal och kontakter över nationsgränserna är avgörande för utvecklingen av teater som konstform. Dessa får inte, låter sig inte stoppas av en pandemi. Samtalen och utbyten blir ännu viktigare efter denna utmanande tid av isolering och distansering mellan människor, samhällen, länder och kulturer. När beslutet togs att festivalen inte skulle genomföras enligt plan, påbörjades ett arbete att hitta andra former för att genomföra festivalens program så långt det är möjligt. 

Den 27 augusti, dagen då festivalen skulle ha invigts, presenteras det första gästspelet som kommer till Dramaten i april 2021: Konstnären William Kentridges musikaliska verk SIBYL intar Dramatens Stora scen. 

I november planeras också publiksamtal med internationella gäster.  

Mer information om dessa samtal och ytterligare internationella gästspel som gästar Dramaten i vår, kommer att presenteras under hösten. 

Nästa ordinarie upplaga av Bergmanfestivalen är planerad till hösten 2022. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste information om Bergmanfestivalen och Dramaten. 

 

Om du har frågor runt festivalen, skicka ett mail till [email protected]

 

The Ingmar Bergman International Theatre Festival 2020 in a new format

Ever since it was first launched in 2009, the Bergman Festival has been an international meeting place for the dramatic arts. The number of guest performances and visitors has grown steadily. The 2018 Festival was special, since it was a celebration of the 100th anniversary of Ingmar Bergman. Plans for the next edition in August 2020 were in full swing when we were forced to make the painful decision to cancel the Festival this year.

International discussions with artists and contacts are essential to the development of theatre as an art form. We cannot let a pandemic get in the way, and it won’t. Discussions and exchanges are more important than ever after this challenging time of isolation and distancing between people, societies, countries and cultures. When the decision was taken that the Festival would not go ahead as planned, we started looking at alternatives that would enable us to go ahead with as much as possible of the programme. 

On 27 August, the day the Festival would have opened, we present the first guest performance, coming to Dramaten in April 2021; the artist William Kentridge’s musical work SIBYL on the Main Stage.

In November, we are also holding audience talks with international guests.  

More information on these talks and further international guest performances at Dramaten in Spring  2021 will be presented later this autumn. 

The next regular edition of the Ingmar Bergman International Theatre Festival is scheduled for autumn 2022. 

Subscribe to our newsletter for updates on the Bergman Festival and Dramaten - the Royal Dramatic Theatre. 

 

If you have any further enquiries concerning the festival, please email us at: [email protected]