Dramaten har kraftigt begränsad publik verksamhet fram till sommaren 2021. Läs mer

   Samtal och introduktioner

Introduktion till Kvinnostaden

Introduktion med Irena Kraus, dramaturg.

Kvinnostaden

Introduktion till Liv Strömquist tänker på sig själv

Introduktion med Anna Kjölén, dramaturg.

Liv Strömquist tänker på sig själv

Introduktion till Röde Orm

Introduktion med regissören Alexander Mørk-Eidem.

Röde Orm

Introduktion till Elektra

Introduktion med Emma Meyer Dunér, dramaturg.

Elektra

Introduktion till Maj

Introduktion med regissören Ellen Lamm.

Maj

Repertoar