NobelläsningDramaten&

Om uppsättningen

12 december, Lilla scenen

Läs mer

Dramaten läser 2018 och 2019 års Nobelpristagare i litteratur. En kväll av fördjupning, samtal och reflektioner med inbjudna gäster.

Olga Tokarczuk 2018
”För en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform”

Peter Handke 2019
”För ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet”

Skådespelare från Dramatens ensemble läser ur Olga Tokarczuks romaner och Peter Handkes dramatik: Danilo Bejarano, Reine Brynolfsson, Lena Endre, Tanja Lorentzon, Andreas T Olsson, Johan Rabaeus och Jennie Silfverhjelm.

Akt 1 ägnas åt 2018 års Nobelpristagare Olga Tokarczuk. Gäster i samtalet är Stefan Ingvarsson, kulturråd, Agneta Pleijel, författare, samt Jan Henrik Swahn, översättare. Samtalsledare Anneli Dufva. Läsning av Dramatens skådespelare och musik av Anna Lindal, på fiol. 

Efter paus läser vi ur 2019 års Nobelpristagare Peter Handkes verk och reflekterar över den aktuella debatten. Magnus Lindman, dramaturg och översättare, och Eva Ström, författare och litteraturkritiker. Samtalsledare Anneli Dufva. Läsning av Dramatens skådespelare och musik av Anna Lindal, på fiol.

Rebecka Kärde, ledamot av Nobelkommittén, inleder med motiveringen till Nobelpriserna. 

Nobelläsningen hålls i Magdalena Åbergs scenografi till Dövheten.
 
Nobelläsning på Dramaten är en mångårig och uppskattad tradition.

Biljetter

  • Föreställning Tid Scen Platstillgång
  • Torsdag 12 december 19:30 Lilla scenen Begränsad Köp biljett