Information med anledning av coronaviruset.

Ur en serie radioprogram 1950


”Vår största yrkesgrupp är husmödrarna.”

”Vid städningen är det i allmänhet golven, som tar den längsta tiden och vållar de största problemen. Vid Hemmens Forskningsinstitut pågår undersökningar för att få fram rätta metoder för skötseln av olika golv. Några slutgiltiga resultat föreligger ej ännu.”

”Vi börjar med taket vid storrengöringen. Det går lättast att damma det med en långskaftad sopborste. Man knyter en ren, mjuk trasa om borsten och sedan för man den lätt tryckt mot taket i raka drag, åt ett och samma håll, så att det inte blir några fula ränder.”

”Att göra ren en spis är ett helt litet företag, men det är roligt att ha det gjort.”

”Ska man kunna hålla rent och trivsamt i badrummet, får man först och främst försöka få alla familjens medlemmar, även de manliga, att göra snyggt efter sig.”

”När man ska göra ren lampor börjar man med att bryta strömmen och för säkerhets skull drar man ur stickproppar till bordslampor och golvlampor.”

”Klädvård är inte bara att göra en grundlig rengöring ett par gånger om året. Det fordras daglig omsorg och omtanke. Vad som alltid blir hus-moderns uppgift är att så långt det går förebygga skador och att reparera plaggen när olyckan väl har hänt.”

”Det är rätt många förberedelser innan man kommer till själva tvättarbetet.”

”Den idealiska husmorsstolen är ännu inte konstruerad.”


Hemarbetet. Radions programserie för vettigt hemarbete 1949–1950