Dramaten har kraftigt begränsad publik verksamhet till och med 30 april 2021. Läs mer

Ny teknik och gaming för framtidens teater

Ända sedan samarbetet inleddes har det funnits en nära dialog mellan Data- och systemvetenskapliga institutionen (DSV) på Stockholms universitet, Dramatens scentekniska avdelning och Dramaten&, som arbetar med scenkonst som inte ryms inom teaterns ordinarie repertoar. Framtidens teknik kan effektivisera produktionerna för scentekniska utvecklingsavdelningen och tillsammans med Dramaten& skapas nya former av publikengagemang.

Gaming möter teater – olika kursmoment

På temat ”Gaming möter teater - hur framtidens teknik kan bidra till nya publikupplevelser”, har studenter i olika kursmoment med koppling till digitala medier, fått ta fram idéer runt framtidens teater. I dialog med flera representanter från den konstnärliga delen av Dramatens verksamhet, har studenterna fått vidareutveckla sina idéer till konkreta lösningar för att skapa ett större publikengagemang med hjälp av ny teknik, som bland annat utgår från datorspel. Under 2020 ska det gemensamma lärandet sammanställas.

”Att få se hur Dramaten fungerade var bra för arbetet, intressant och roligt! Jag har blivit mycket bra bemött av alla jag haft kontakt med under praktiken - verkligen känt mig välkommen.” säger en praktikstudent.

gaming_fix.jpg

 

Digitala masker – internationell workshop

En digital mask skapar nya förutsättningar för det kreativa arbetet och i publikmötet. Masker är ju vanligt förekommande inom teaterhistorien, för att förmedla och förstärka en historia. På initiativ av forskare vid DSV hölls en workshop, med konstnärlig ledare och skådespelare på Dramaten och forskare på Rekimoto Lab at University of Tokyo. Tillsammans undersökte de hur digitala masker, istället för faktisk närvaro, påverkar relationen mellan skådespelare, publik, regissör och andra personer i ett konstnärligt team.

Effektivare produktionsprocess – studentpraktik

Varje produktion på Dramaten har en unik sammansättning av dekor och rekvisita. En student gjorde praktik med fokus på arbetsprocesserna på Dramatens avdelning för scenteknik. Praktiken utmynnade i prototyper för digital simulering av scenutrymmen och för ett lätthanterligt och sökbart digitalt bibliotek med 3D-skannade rekvisitaföremål. Resultaten är till stor nytta i Dramatens fortsatta arbete med nytt produktionscenter och rekvisitalager. För studenten ledde praktiken till ett sommarjobb som projektanställd på Dramaten.

Det som har fungerat bäst under Dramaten är responsen när man behöver hjälp där jag förklarade vad ett problem kunde vara ledde alltid till att jag fick hjälp. Alla på Dramaten har varit väldigt trevliga under praktikperioden.” säger studenten.

Introduktioner och publiksamtal

Genom samarbetet har forskare på Stockholms universitet medverkat i samtalet om och kring repertoaren, scenkonst och olika konstnärskap. Bland annat arrangeras introduktioner till föreställningarna som spelas, samt publiksamtal som ger en fördjupning till dem. Dramaten& ger utrymme åt många av dessa scenkonstupplevelser som inte ryms inom teaterns ordinarie repertoar.

Bergmanåret 2018

Det första samverkansåret skulle Ingmar Bergman ha fyllt 100 år och Dramaten arrangerade Bergmanfestivalen 2018. I Dramaten&s regi deltog forskare från Stockholms universitet under jubileumsåret i flera fördjupande samtal runt Bergmans konstnärskap. Bland annat höll Rektor Astrid Söderbergh Widding en publikintroduktion till filmen Offret av den ryske filmskaparen Andrej Tarkovskij. Filmen visades i samband med festivalen och föreställningen En natt i den svenska sommaren som bygger på filmen. I samarbete med Unga Dramaten hölls en föreläsning om Bergman och barnet med en professor i teatervetenskap. Under Bergmanveckan på Fårö i augusti deltog flera med anknytning till Dramaten i ett symposium samarrangerat av Stockholms universitet, Uppsala universitet och Stiftelsen Ingmar Bergman. Akademiker och konstnärliga praktiker diskuterade och utbytte kunskap och erfarenheter kring Bergman ur en mängd olika perspektiv, vilket resulterade i antologin Ingmar Bergman mellan teori och praktik. Reflektioner av forskare och konstnärer som publicerades 2019. Denna typ av samverkansaktiviteter ger ett tydligt mervärde till Dramatens föreställningar och passar väl in i universitetets uppdrag att sprida kunskaper även utanför akademin.

Teatervetenskap-träff-med-konstnärligt-team_Ifigenia-i-Aulis_fix.jpg

Fördjupning för teatervetenskapen

En återkommande aktivitet är när kurser inom teatervetenskap knyts till Dramaten på något sätt. Ett exempel är studenter från kursen Samtida scenkonst som gjorde ett fördjupningsarbete kring två aktuella dramatenproduktioner som utgår från antika myter och pjäser, Ifigenia i Aulis och Fedra/ Hippolytos . Förutom att se pjäserna fick studenterna i grupper samtala med dramaturger, scenografer, kostymdesigners, producenter och skådespelare om deras olika arbetsprocesser. Samtidigt som Dramaten uppskattar att öppna upp sin verksamhet för studenter, inte minst inom teaterns område, ger besöken ökad kvalitet till utbildningen i teatervetenskapen.

Några röster från medverkande studenter:

”Tycker även att formatet för uppgiften som sådan var bra då det gav större inblick i Dramatens verksamhet, och jag är imponerad av de som tog sig tid att besvara våra frågor. De har mycket att göra och att de då tar av sin arbetstid för att prata med ett gäng studenter är verkligen ingen självklarhet.”

”Det var otroligt tacksamt och intressant att få vara på Dramaten, att få analysera ett så koncentrerat ämne på en uppsättning. Jag har lärt mig mycket om kostym, scenografi och om hur en produktionsprocess ser ut, och det kommer jag ta med mig till framtiden.”

”På kvällen såg vi genrepet för Fedra/Hippolytos och tillämpade de svaren vi fick på våra frågor i Luthanders sätt att agera på scen. Det var en häftig upplevelse!”

”Det var fantastiskt att få uppleva teatern som konstform på detta sättet. Att få möte någon ur produktionen, se föreställningen i sin helhet och slutligen redovisa den för sina kurskamrater. ”

Översikt på samtliga aktiviteter som har genomförts till och med höstterminen 2019

 • Projektarbete runt gränssnitt mellan datorspel och teater på kursen Transmedia, VT2018 och VT2019 med Dramaten&.
 • Kandidatuppsats om målkonflikter mellan ekonomisk och konstnärlig styrning.
 • Studiebesök och grupparbete runt föreställningen Fenix för studenter från kursen Samtida scenkonst.
 • Föreläsning Bergman och barnet, med professor i teatervetenskap.
 • Professor i mediestudier och docent i modevetenskap i publiksamtal ”Kaos, ordning och skvaller – om inspelningen av Tarkovskijs Offret”.
 • Introduktion för publik till filmen Offret med Astrid Söderbergh Widding.
 • Professor Magenta livepodd med beteendevetenskapsforskare från SU i samarbete med Dramaten& https://www.dramaten.se/Repertoar-arkiv/professor-magenta/professor-magenta/ HT2018 .
 • Forskningsansökan om psykologiska effekter av teater i dialog med Dramaten.
 • Projektarbete om Dramatens publik och marknadsföring för 20 internationella studenter från företagsekonomiska institutionen.
 • Publiksamtal om dramatikern Tennessee Williams i samband med föreställningen Orfeus stiger ner med dramaturg och skådespelare för studenter från teatervetenskapen.
 • Introduktion för publik till pjäsen Hugh och Nancys många världar med professor i filosofi.
 • Två SU-praktikanter tog fram prototyper för nya digitala publikupplevelser med Dramaten&.
 • SU-praktikant gjorde en prototyp av digitalt system för Dramatens rekvisitalager.
 • SU-student tog fram prototyp av visualiseringssystem för effektivisering av Dramatens produktionsprocess.
 • Studiebesök och grupparbete runt föreställningarna Ifigenia i Aulis och Fedra/Hippolytos för studenter från kursen Samtida scenkonst.
 • Workshop om digitala masker med Dramaten& och DSV.
 • Professor inom klassiska språk i publiksamtal om antikens kvinnor. https://www.dramaten.se/Repertoar-arkiv/samtal-antikens-kvinnor/
 • Dramatenskådespelare gestaltade hållbarhetsfrågor på SU:s Hållbarhetsforum.
 • Dialogmöte om klimat och barns rädslor med forskare och Unga Dramaten.
 • Samarbete med Drivhuset runt kreativitetsworkshop med skådespelare.
 • Poddsamtal om Barnkonventionen i SU:s Scenpodden, Unga Dramatens konstnärliga ledare medverkade.

Aktuella aktiviteter vårterminen 2020 och framåt

 • Gemensam forskningsansökan med Data- och Systemvetenskapliga Institutionen om nästa generations digitala medier.
 • Forskare och studenter utvärderar formatet Performance Lecture med Dramaten&.
 • Gemensam forskningsansökan med Data- och systemvetenskapliga Institutionen om att tillgängliggöra kulturarv.
 • Teatervetarkurs ser pjäsen Furstinnan av Amalfi och får ett exklusivt samtal med föreställningens konstnärliga
 • Filosofistudenter ser pjäsen Determinism och samtalar med regissör och Dramatens nytillträdde teaterchef Mattias Andersson.
 • Undersökande om möjligt samarbete mellan Unga Dramaten och Data- och Systemvetenskapliga Institutionen om teknik för live streaming.
 • Guidad visning på Dramaten för medlemmar i Samhällsvetenskapliga Föreningen och Humanistiska Föreningen.
 • Samarbete mellan Scenpodden och Dramaten – podden planeras att spelas in för publik på Dramaten under 2020.
 • Medabetare på universitetets bibliotek besöker en repetition av Röde Orm. Föreställningens regissör deltar i bibliotekets podd ”Bakom bokhyllan”.
 • Kandidatuppsats med studenter från företagsekonomiska institutionen om hur varumärket Dramaten uppfattas hos unga vuxna.
 • Fortsatt arbete med barns rädslor och klimatångest i workshop med Unga Dramaten och forskare på universitet.
 • Större workshop med bred representation från resp. verksamhet för att undersöka framtida gemensamma samarbetsmöjligheter.