Dramaten har kraftigt begränsad publik verksamhet fram till sommaren 2021. Läs mer

Samarbete med Stockholms universitet

Samarbete med Stockholms universitet

Från februari 2018 finns ett samverkansavtal mellan Dramaten och Stockholms universitet. För Dramaten ger Stockholms universitets kompetens inom forskning, utbildning och innovation stora möjligheter inom den egna verksamhetsutvecklingen, i linje med regering­ens riktlinjer. Ett samarbete med Stockholms universitet stärker och utvecklar också Dramatens roll som folkbildare och ger tillgång till nya målgrupper. Stockholms universitet ser i Dramatens verksamhet som landets ledande teaterinstitution unika möjligheter till forskning och utbildning inom vitt skilda ämnesområden.

Hittills har bland annat genomförts studentpraktik inom scenteknik, projektarbete inom kommunikation och publik, samtal och gästföreläsningar med koppling till Dramatens repertoar. Arbetet leds av en strategisk arbetsgrupp med representanter från båda organisationerna. I styrgruppen sitter Stockholm universitets rektor och Dramatens VD.

Läs mer

Teatergrupp för ensamkommande

Teatergrupp för ensamkommande

Sedan 2015 drivs en teatergrupp för ensamkommande ungdomar i Dramatens lokaler. Teatergruppen initierades och drivs ideellt av Hamadi Khemiri, David Fukamachi Regnfors, Jonathan Silén och Malin Janlöv. Gruppen har satt upp  en tolkning av Processer, fritt efter Franz Kafkas roman Processen. I den fick vi följa huvudpersonen och hans mardrömslika kamp mot ett byråkratiskt system när han en morgon blir häktad utan någon förklaring om vad han är anklagad för. De har också under våren 2019 läst Den åttonde kontinenten av Daniel Yousefi.

Kulturkompis

Kulturkompis

Dramaten medverkar stolt i projektet Kulturkompis som ger nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter tillsammans (konsert, bio, teater, museum eller liknande) utan kostnad.

Projektet är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända och uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet. Anmäl dig och skaffa kulturkompiskort och läs mer på www.bilda.nu/kulturkompis.