Dramaten har kraftigt begränsad publik verksamhet fram till sommaren 2021. Läs mer

Hjelm Rita

Rita Hjelm

Gick ut Teaterhögskolan i Luleå 2015.

Rita har synts på ett flertalet teatrar i Sverige, bland andra Göteborgs Stadsteater, Norrbottensteatern, Giron Sámi Teáhter och Västanå Teater.

Uppsättningar i urval: Två adelsmän i Verona, Shakespeare på Gräsgården (2018), Lika för lika, Romateatern (2016), En handelsresandes död, Göteborgs Stadsteater (2014) med flera.

Aktuell med Tvillingarna.

Tidigare på Dramaten