Köp/beställning

För att beställa biljetter behöver du registrera dig som användare och uppge namn, adress, e-post och födelsedatum. Du betalar online med betalkort. Informationen används till att genomföra köpet. Om det är problem med ett köp, eller om det exempelvis sker en annullering eller liknande, så används uppgifterna till att kontakta dig.

För information om Dramatens behandling av dina personuppgifter, se nedan i dessa Köp- och Användarvillkor samt i Dramatens Integritetspolicy.

Biljettköpet

Biljetten med streckkoden är din nyckel till en specifik föreställning. Biljetten är endast giltig om streckkoden är aktiverad. Biljetter som har annullerats på grund av de borttappats med mera gäller inte längre som nyckel. Streckkoden accepteras endast en gång. Biljetten kan alltså inte kopieras eller på annat sätt användas flera gånger. 

Om du får förhinder inför ett evenemang så är det tillåtet att överlåta biljetten till någon annan. Notera att en del priskategorier är förknippade med särskilda villkor där det efterfrågas ID, studentkort eller scenpass i entrén, men det framgår i så fall tydligt på hemsidan samt på biljetten.

Det är inte tillåtet att använda eller överlåta förvärvade biljetter i kommersiellt ändamål, inkluderande:

  • Användning av biljetter som pris i tävlingar eller liknande, såvida det inte har inhämtats ett tillstånd i förväg från såväl arrangör som artist.
  •  Överlåtelse av biljetter där överlåtelsen sker som tillägg till en försäljning av olika slag - såsom av resor, restaurangbesök, hotellvistelser och liknande - såvida det inte i förväg har inhämtats ett tillstånd från såväl arrangör som artist.
  • Professionell affärsförsäljning eller annan överlåtelse av biljetter, oavsett pris för dessa.

Användning eller överlåtelse av en biljett i kommersiellt ändamål kommer att leda till annullering av biljetten. Dramaten har rätt till ersättning för samtliga eventuella omkostnader förknippade med annulleringen och som följer av den otillåtna biljetthanteringen.

Köp via Dramaten.se

För att genomföra ett biljettköp skall du göra följande:

1. Sök och hitta biljett(er)

2. Välj leveranssätt  

3. Godkänn köp- och leveransvillkoren 

4. Logga in om du redan är kund. Om du inte redan är kund kan du snabbt registrera ditt personliga kundkonto 

5. Fyll i personuppgifter

6. Välj betalningsform

7. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta

8. Godkänn köpet

Din orderbekräftelse kan nu ses på skärmen, och du får inom några få minuter din bekräftelse sänd via e-post.

Leverans

Vi levererar fysiska biljetter i vår Biljettkassa. Har du köpt din biljett på Dramaten.se erbjuder vi  ”Print@Home”. Dessa biljetter mottar du via e-post så snabbt som möjligt efter ditt köp. Om du inte har mottagit e-post med biljetterna inom 24 timmar efter genomfört köp kan du ringa till vår kundservice på telefonnummer 08-667 06 80 eller skicka e-post till kundservice@dramaten.se.

Har du valt ”mobilbiljett” som leveranssätt så kan du på orderbekräftelsesidan finna en QR-kod, där du kan hämta biljetterna. I orderbekräftelsen, som du mottar strax efter köpet, är en ”biljettdirect” bifogad.

Om du inte laddar ner dina biljetter från orderbekräftelsen, eller inte mottar orderbekräftelsen som e-post, kan du alltid logga in på ditt konto och hämta dina mobilbiljetter. Har du problem med att få tillgång till din order, vänligen kontakta arrangörens kundservice på telefonnummer 08-667 06 80.

För öppettider i Biljettkassan se Dramaten.se

Försvunna biljetter

Har du tappat bort biljetten till evenemanget? Vi kan då ordna en ny åt dig. Kontakta oss på Kundservice@dramaten.se

När en ny utskrift är genomförd så är det inte möjligt att häva denna eftersom de ursprungliga biljetterna är annullerade.

Biljett- och platsbyte

Vi byter inte biljetter, varken inom prisgrupper eller till en annan placering eller datum, senare än 48 timmar innan föreställningen. Fakturaköp bytes ej. Kontakta oss på Kundservice@dramaten.se

Inställt evenemang

Om ett evenemang inte kan genomföras alls ställs det in. Då betalar vi tillbaka dina pengar samt att du kontaktas via mail och/eller mobil. Ändringar i repertoar, plats/lokal för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är således inte ett inställt evenemang, och pengarna återbetalas då normalt inte.

Återbetalning

Köpta biljetter återbetalas endast i händelse av inställt evenemang. Själva återbetalningen genomförs av Venuepoint AB (Eventim.se) på uppdrag av och efter instruktioner från arrangören. Återbetalningen sker till det betalkort som användes vid köpet av biljetterna och detta sker inom 10 arbetsdagar.

Biljettreservationer

Du som reserverat dina biljetter måste kontrollera föreställningen, antal biljetter, pris och datum innan dess att förfallodatum passerats. Därefter återgår biljetterna till försäljning. Efter att du bekräftat och/eller betalat din reservation skickas PDF-biljetter till den angivna e-postadressen i bokningen.

Ombud

Dramatens ombud är spindlarna i nätet på arbetsplatser, i föreningar, i kompisgäng och på skolor, de som gör att folk träffas och kommer iväg – helt enkelt eldsjälar som brinner för att fler ska se teater. Läs mer och anmäl dig som ombud på dramaten.se/ombud.

Företagsombud, föreningsombud och för dig som är privatperson

Som ombud är du återförsäljare av Dramatens biljetter och ger dina kollegor, vänner och bekanta möjlighet att se Dramatens uppsättningar med 20% rabatt. Du får också 10% rabatt i våra restauranger på mat och alkoholfria drycker. Som ombud kan du betala dina biljetter med faktura. Betalningsvillkoren är 30 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas med post till ombudets angivna fakturaadress.

Skolombud

Som lärare på en skola har du möjlighet att bli skolombud. Som skolombud är du ambassadör för Unga Dramaten/Dramaten på just din skola. För att få skolpriset på våra produktioner ska du boka minst 10 biljetter. Priset ligger mellan 60kr-150kr beroende scen. Medföljande lärare betalar det samma.  

Som skolombud kommer du 2 gånger om året att bjudas in till lärar- och inspirationskvällar. Dessutom kommer du få träffa skådespelare, regissörer och alla vi andra som jobbar specifikt med barn och unga. Som skolombud får du information om våra uppsättningar och möjlighet att förhandsboka biljetter till din klass innan de släpps till allmän försäljning. Du kommer även i mån av plats att bli inbjuden tillsammans med en kollega till lärarvisningar av vissa av Dramatens produktioner för att ni sedan själva kan bestämma om det skulle passa för just era elever. Unga Dramaten har 5 målgrupper: Förskolan, Lågstadiet, Mellanstadiet, högstadiet och Ung vuxen (från 15 år).

Som ombud kan du betala dina biljetter med faktura. Betalningsvillkoren är 30 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas med post till ombudets angivna fakturaadress.

Personuppgifter

Den allmänna dataskyddsförordningen (känd som GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen stärker enskilda individers rättigheter när det gäller personlig integritet vid behandling av personuppgifter. Dramaten samlar enbart in personuppgifter med ditt samtycke eller när det annars finns laglig grund för behandling.  Det är viktigt att du förstår Dramatens integritetspolicy och att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

För generell information om varför Dramaten registrerar och behandlar personuppgifter om dig och för information om cookies så hänvisar vi till vår Integritetspolicy (länk till sida). Integritetspolicyn innehåller också mer information om hur Dramaten arbetar för att efterleva kraven enligt Dataskyddsförordningen. I tillägg till vad som anges i vår integritetspolicy bevaras uppgifter om köp i den omfattning och under den tid Dramaten är förpliktigad till enligt regleringen i bokföringslagen.

Likaledes gäller, i tillägg till vad som framgår av vår integritetspolicy, att dina personuppgifter kan användas till att kontakta dig i samband med upplysningar om ditt köp hos Dramaten. Vi hänvisar i övrigt till vår Integritetspolicy.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och annan data som vi har ansvar för mot missbruk, förlust eller manipulation. Från det ögonblick som vi har mottagit dina personuppgifter kan du således ha tillit till att vi behandlar dem med den respekt och säkerhet som Dataskyddsförordningen kräver.

 

Klagomål – information om möjlighet att framföra klagomål

Om det är något du är missnöjd med i förbindelse med ditt köp av biljetter, kan du kontakta arrangörens kundtjänst på Kundservice@dramaten.se

Om vi inte lyckas hitta en lösning och du vill föra ärendet vidare kan du hänvisa tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller via adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du är också berättigad att inlämna ett klagomål till Konsumentverket.

Skicka anmälan till: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad

E-post: http://www.konsumentverket.se/kontakt-och-vagledning/

EU-kommissionens online portal för klagomål kan också användas. Det är särskilt relevant om du är en kund som är bosatt i ett annat EU-land.

Klagomål inlämnas här: http://ec.europa.eu/odr

Klagomål hänförliga till behandling av personuppgifter kan lämnas till Datainspektionen/integritetsskyddsmyndigheten:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

E-post: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/
Vid inlämnande av klagomål så ska du ange vår e-postadress: kundservice@dramaten.se

Reservationer

Dramaten reserverar sig för eventuella fel avseende prisuppgifter och för utsålda evenemang.