Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Hur går en syntolkning till?

De synskadade får låna var sin mottagare där de genom hörsnäcka kan ta emot syntolkningen. De sitter salongen med övrig publik och får på så sätt de kompletteringar som behövs om vad som händer på scenen vid sidan av det som sägs. Mycket av det som är viktigt för förståelsen sker i tystnad och där måste syntolken fylla i. Reaktioner och ansiktsuttryck behöver ofta förtydligas eller om någon t.ex. har tjuvlyssnat till ett samtal utan att vara iakttagen.

Var sitter du som syntolkar?

Jag sitter i teknikbåset längst bak. Därifrån kan jag se scenen genom glasrutan och prata obehindrat i min mikrofon utan att störa övrig publik. En gång syntolkade jag Fåglarna på Elverket. Där fanns inte den möjligheten och att sitta i salongen var uteslutet eftersom pjäsen innehöll så många och långa tillfällen som krävde absolut tystnad. Då ordnade de duktiga teknikerna med en monitor i ett rum innanför så det gick bra ändå.

Kan vem som helst göra en syntolkning, eller vad krävs?

Man måste ha ögon att se med och en röst att tala med. Utöver det är det väl erfarenheten som avgör om syntolkningen blir bra eller dålig. Det gäller att välja i intrycken för att få med det som är viktigast för handlingen och stämningen. En synskadad väninna hjälpte igång mig bra när jag började för 15 år sedan genom att säga: “Ibland får man höra väldigt mycket om en blå klänning samtidigt som man förstår att det händer väldigt mycket med personen inuti klänningen.”

Eva var tidigare röstpedagog på Stadsteatern. Sedan 2003 syntolkar hon föreställningar, främst på Dramaten, Kulturhuset Stadsteatern och Parkteatern men hon har även syntolkat film och några uppsättningar på privatteatrar.

Syntolkning

På vissa föreställningar erbjuder Dramaten tillsammans med Synskadades Riksförbund syntolkning på Stora scenen. För mer information kontakta:

Pia-Lena Krischél
Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland
[email protected]
Tel: 08–462 45 19