Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Lilla scenen är inrymd i ett hus omedelbart bakom Dramatens huvudbyggnad, med entré på Almlöfsgatan. Salongen erbjuder cirka 340 platser beroende på hur scenen utnyttjas.

Huset byggdes år 1914 och hyste från sitt första årtionde biografen Sibyllan. Genom arkitekt Erik Ahlséns enkla men raffinerade ombyggnad för Dramaten 1945 skapades scenen som då gick under namnet Studion. Salongens form bibehölls med sin måttliga lutning och tydliga biografkaraktär. År 2000 renoverades salongen igen, och gjordes då brantare för bättre sikt och större närhet mellan scen och publik. Salongen är utformad för att understryka det slutna rummet med scenen i fokus.

Restaurang Frippe erbjuder pausservering, förutom möjligheten att äta före eller efter föreställningen.

Hur når jag Lilla scenen med rullstol?

Entrén till scenen via Almlöfsgatan bakom Dramatens huvudbyggnad. Två rullstolsplatser är placerade på höger sida i salongen (bänk 18) och toalett för funktionshindrade finns i anslutning till foajén.

Vid behov av rullstolsplats, vänligen informera biljettkassan vid köp av biljett och någon av våra publikvärdar vid ankomst. Detta gäller samtliga scener på Dramaten.

Hörhjälpmedel

Lilla scenen är utrustad med teleslinga och IR-slingor. Teleslingan ställs in till den egna hörapparaten.

IR-slingor erbjuder två möjligheter:
1. Du kan låna ett par hörlurar med inbyggd IR-mottagare.
2. Du kan även låna ett 'halsband' med fasthängd IR-mottagare. Detta 'halsband' är en lokal egen teleslinga som sänder en signal som kan tas emot av den egna hörapparaten.

IR-mottagarna finns tillgängliga för utlåning via publikvärdarna.