Dramaten har beslutat att ställa in alla föreställningar i Dramatenhuset till och med 30 april 2021. Läs mer

  

Teaterhuset vid Nybroplan är sedan 1908 Dramatens hemvist och rymmer fyra scener. Den största, Stora scenen, rymmer upp till 798 besökare. I det anslutande huset bakom, på Almlöfsgatan, ligger Lilla scenen, som namnet till trots har Dramatens näst största salong. Nu har Unga Dramaten en central plats inne i teaterhuset på Nybroplan. Våra scener för barn och unga är Målarsalen och Tornrummet.

Dramaten, Stora scenen

Stora scenen

Stora scenen är teaterns huvudscen, med plats för 770 åskådare. Den har i stort sett samma utseende idag som vid teaterns invigning år 1908. Stora scenen har en vridscen på 15 meter i diameter.

I anslutning till Stora scenen ligger Marmorfoajén där Paulikafét erbjuder publiken ett varierat utbud före föreställningen och i pausen. Marmorfoajén är byggd av italiensk vit marmor och pryds bland annat av Carl Larssons takmålning "Dramats födelse".

När Dramaten invigdes den 18 februari 1908 var Mäster Olof av August Strindberg öppningsföreställning. Salongen var inredd i de svenska färgerna blått och gult. Den blå färgen har varit en källa till hetsiga diskussioner under årens lopp.

Läs mer/se salongsplan

Dramaten, Lilla scenen

Lilla scenen

Lilla scenen är inrymd i ett hus omedelbart bakom Dramatens huvudbyggnad, med entré på Almlöfsgatan. Salongen erbjuder cirka 340 platser beroende på hur scenen utnyttjas.

Huset byggdes år 1914 och hyste från sitt första årtionde biografen Sibyllan. Genom arkitekt Erik Ahlséns enkla men raffinerade ombyggnad för Dramaten 1945 skapades scenen som då gick under namnet Studion. Salongens form bibehölls med sin måttliga lutning och tydliga biografkaraktär. År 2000 renoverades salongen igen, och gjordes då brantare för bättre sikt och större närhet mellan scen och publik. Salongen är utformad för att understryka det slutna rummet med scenen i fokus.

Läs mer/se salongsplan

Dramaten, Elverket.

Elverket

Elverket är en separat scen, belägen på Linnégatan 69, som använts av Dramaten sedan 1997. Lokalerna användes dessförinnan av Stockholm Energi – därav namnet. Scenen delas ibland upp i två mindre scener.

Läs mer

Dramaten, Målarsalen.

Målarsalen

Målarsalen invigdes som scen 1971, och är belägen högst upp i Dramatenhuset (på samma våning som Stora scenens tredje rad och Tornrummet). Lokalen var tidigare teaterns målarateljé. Den erbjuder ett flexibelt scenrum, där scen och salong kan skräddarsys för varje produktion. Målarsalen erbjuder cirka 160 platser beroende på hur scenen byggs.

Läs mer

Dramaten, Lejonkulan.

Lejonkulan

Lejonkulan ligger i teaterhusets bottenplan. Den invigdes 1986 och har ett förflutet som restaurang, antikhandel och kontor. Scenen erbjuder c:a 60 åskådarplatser.

Namnet alluderar på den allra första offentliga teaterscenen i Sverige som tidigare tjänstgjort som koja till ett lejon i Stockholms slott. Scenen har egen ingång från Sibyllegatan.

Läs mer

Dramaten, Tornrummet.

Tornrummet

Tornrummet ligger inrymt i teaterhuset i höjd med Målarsalen vid Stora scenens tredje rad. Scenen öppnades 1974.

Den var tidigare Dramatens elevskolas lokal – och här har med andra ord såväl Greta Garbo som Ingrid Bergman lärt sig teaterkonsten. Scenen erbjuder omkring 60 åskådarplatser.

Läs mer