Dramaten har beslutat att ställa in all publik verksamhet och alla föreställningar till och med den 29 januari 2021. Läs mer

Bergman Studio.

Lisa Langseth, Dimen Abdulla och Alexander Ahndoril är några av deltagarna i Dramatens verksamhet Bergman Studio, där dramatiker träffas för att diskutera idéer och utveckla nya texter.

Syftet med Bergman Studio är att skapa ett forum för ny dramatik på Dramaten. Arbetssättet är bland annat inspirerat av hur man inom film och tv samlar ett antal dramatiker i ett rum för att utveckla idéer tillsammans – vilket går tvärt emot den gängse bilden av hur en teaterdramatiker arbetar. Gruppen arbetar även med film/tv-manus.

Tanken att kontakten mellan dramatikern och skådespelarna är viktigt är något som Bergman Studio arbetar med. Därför kommer dramatikerna som deltar i Bergman Studio ha möjlighet att arbeta med tillgång till husets repetitionssalar och ensemble. Men det som framför allt är nytt är att professionella dramatiker samarbetar kring att utveckla teaterdramatik.

Ambitionen är att fler verktyg för textutveckling skall bidra till att spännande pjäser ser dagens ljus, texter som stötts och blötts hårdare. Det är en forskning som handlar om kreativa processer och hur valet av arbetsprocess är avgörande för vad slutresultatet kan bli. Det här arbetssättet kan också innebära att pjäser skrivs på sätt som inte hade skett annars – att två, tre eller flera dramatiker skriver på ett gemensamt projekt.

Gruppens texter presenteras för publik vid läsningar i samband med Ingmar Bergman festivalen och målsättningen är att en del av pjäserna ska sättas upp på Dramaten.

Bergman Studio har även ett uppdrag att bedriva internationella samarbeten, för närvarande samarbetar studion med kollegor i USA och Norge.

Verksamhetsledare är Jacob Hirdwall. Lena Endre är knuten som regissör till Bergman Studio. Rådgivare är Eva Bergman. Medverkande dramatiker är: Lisa Langseth, Dimen Abdulla, Lidija Praizovic, Dennis Magnusson, Tanja Lorentzon, Andreas T Olsson, Alexander Ahndoril, Jacob Hirdwall, Björn Elgerd och Agnes Lidbeck. Gruppen förnyas successivt.

Bergman Studio stöds av Svante Bergströms Teaterstiftelse och samarbetar med Dramatikkens hus i Oslo och SATC i New York.

Som ett led i verksamheten delar Daniel Sachs ut ett årligt dramatikerstipendium till en dramatiker som gjort en särskild insats under det gångna spelåret vid Dramaten. Stipendiet heter Daniel Sachs Dramatikerstipendium och delades första gången ut 2018 till Mattias Andersson.

Verksamheten startades den 18 september 2017.

Varför heter det Bergman Studio?

Dramatens satsning på ny dramatik har fått namnet Bergman Studio för att markera anknytningen till Dramaten och Bergmanfestivalen. Ingmar Bergman verkade som dramatiker och regissör i gränslandet mellan film och teater, något som även dramatikergruppen som utgör Bergman studio strävar efter. Inom film, och kanske framför allt inom tv, är det vanligt att man arbetar kollektivt med att ta fram nya format och berättelser. Det är ett arbetssätt som Bergman Studio vill undersöka och därmed också utmana den traditionella bilden av scendramatikern som en solitär konstnär. Texterna som växer fram till följd av gruppens arbete har inget med Ingmar Bergman att göra utan är upphovspersonernas helt egna idéer.

 

Bergman studio i internationella samarbeten

Bergman studio genomförde 2018 i samarbete med Scandinavian American Theater Company (SATC) tio iscensatta läsningar på The Clurman Theatre at Theatre Row, 410 W 42nd St. i New York. Läsningar skedde även på House of Sweden, 2900 K Street NW i Washington i samarbete med Sveriges ambassad/kulturråd Linda Zachrison

Under 2019 fortsätter Bergman studio samarbetet med Dramatikkens Hus i Oslo samt med dramatikergruppen Playstorm vid Teatro Stabile i Turin inom ramen för det europeiska teaternätverket Mitos. 2020 deltar Bergman studion i Ingmar Bergman Festivalen, bland annat genom ett samarbete med Scandinavian American Theater Company med nya läsningar i New York under rubriken Nordic Stage 3.

Medverkande

Lena Endre

Lena Endre

Regissör

Jacob Hirdwall

Jacob Hirdwall

Ledare/dramatiker

Lisa Langseth

Lisa Langseth

Dramatiker

Lidija Praizovic

Lidija Praizovic

Dramatiker

Dimen Abdulla

Dimen Abdulla

Dramatiker

Dennis Magnusson

Dennis Magnusson

Dramatiker

Andreas T Olsson

Andreas T Olsson

Dramatiker/skådespelare

Tanja Lorentzon

Tanja Lorentzon

Dramatiker/skådespelare

Alexander Ahndoril

Alexander Ahndoril

Dramatiker

Björn Elgerd

Björn Elgerd

Dramatiker/skådespelare

Eva Bergman

Eva Bergman

Rådgivare

Agnes Lidbeck

Agnes Lidbeck

Författare