Bergman studio 2017–18. På bilden saknas Maria Tryti Vennerød.

Lisa Langseth, Dimen Abdulla och Andreas T Olsson är några av deltagarna i Dramatens nya verksamhet Bergman Studio, där dramatiker träffas för att byta idéer och utveckla nya texter.

Syftet med Bergman Studio är att skapa ett forum för ny dramatik på Dramaten. Arbetssättet är bland annat inspirerat av hur man inom film och tv samlar ett antal dramatiker i ett rum för att utveckla idéer tillsammans – vilket går tvärt emot den gängse bilden av hur en teaterdramatiker arbetar.

Och Bergman då? Jo, regissören Ingmar Bergman känner vi väl till, men på senare år har dramatikern och författaren Bergman hamnat mer i fokus. Dramatikern Bergman skrev sina texter i kontakt med teatern och skådespelarna. Tanken att kontakten mellan dramatikern och skådespelarna är viktigt är något som Bergman Studio kommer att arbeta med. Därför kommer dramatikerna som deltar i Bergman Studio ha möjlighet att arbeta med tillgång till husets repetitionssalar och ensemble.

Förhoppningen är att dessa verktyg för textutveckling skall bidra till att spännande pjäser ser dagens ljus, texter som stötts och blötts hårdare än vad som är brukligt. Det är en forskning som handlar om kreativa processer och hur valet av arbetsprocess är avgörande för vad slutresultatet kan bli. Det här arbetssättet kan också innebära att pjäser skrivs på sätt som inte hade skett annars – att två, tre eller flera dramatiker skriver på ett gemensamt projekt. Resultatet kommer att redovisas publikt i samband med Bergmanfestivalen 2018 och målsättningen är att en del pjäser ska sättas upp på Dramaten.

Verksamhetsledare är Jacob Hirdwall på uppdrag av teaterchef Eirik Stubø. Lena Endre är knuten som regissör till Bergman Studio. Rådgivare är Eva Bergman. Producent är Åsa Lassfolk. Medverkande dramatiker är: Lisa Langseth, Dimen Abdulla, Lidija Praizovic, Dennis Magnusson, Maria Tryti Vennerød, Tanja Lorentzon, Andreas T Olsson, Alexander Ahndoril, Björn Elgerd och Jacob Hirdwall.

Gruppen förnyas helt eller delvis mellan varje Bergmanfestival.

Bergman Studio stöds av Stiftelsen Ingmar Bergman, Svante Bergströms Teaterstiftelse och B A Danelii stiftelse samt samarbetar med Dramatikkens hus i Oslo och SATC i New York.

Verksamheten startades den 18 september 2017.

Varför heter det Bergman studio?

Dramatens satsning på ny dramatik har fått namnet Bergman studio för att markera anknytningen till Dramaten och Bergmanfestivalen. Ingmar Bergman verkade som dramatiker och regissör i gränslandet mellan film och teater, något som även dramatikergruppen som utgör Bergman studio strävar efter. Inom film, och kanske framför allt inom tv, är det vanligt att man arbetar kollektivt med att ta fram nya format och berättelser. Det är ett arbetssätt som Bergman studio vill undersöka och därmed också utmana den traditionella bilden av scendramatikern som en solitär konstnär. Texterna som växer fram till följd av gruppens arbete har inget med Ingmar Bergman att göra utan är upphovspersonernas helt egna idéer.

Bergman Studio på Nordic Stage 2 i New York

Bergman studio genomför i samarbete med Scandinavian American Theatre Company (SATC) iscensatta läsningar av fem pjäser under festivalen Nordic Stage 2 i New York den 7-9 december på The Clurman Theatre at Theatre Row, 410 W 42nd St. i New York.

De pjäser som kommer att framföras är; Our places on earth/Våra platser på jorden av Lidija Praizovic, The woman who turned into a tree/Kvinnan som förvandlades till ett träd av Lisa Langseth, The courtyard/Gården av Tanja Loretzon, Goliath/Goliat av Maria Tryti VennerØd och Private rooms/Privata rum av Alexander Ahndoril. 

Den 10 december framförs Lisa Langseths pjäs The woman who turned into a tree/Kvinnan som förvandlades till ett träd även på House of Sweden, 2900 K Street NW i Washington.

Medverkande

Lena Endre

Lena Endre

Regissör

Jacob Hirdwall

Jacob Hirdwall

Ledare/dramatiker

Lisa Langseth

Lisa Langseth

Dramatiker

Lidija Praizovic

Lidija Praizovic

Dramatiker

Dimen Abdulla

Dimen Abdulla

Dramatiker

Dennis Magnusson

Dennis Magnusson

Dramatiker

Andreas T Olsson

Andreas T Olsson

Dramatiker/skådespelare

Tanja Lorentzon

Tanja Lorentzon

Dramatiker/skådespelare

Maria Tryti Vennerød

Maria Tryti Vennerød

Dramatiker

Alexander Ahndoril

Alexander Ahndoril

Dramatiker

Björn Elgerd

Björn Elgerd

Dramatiker

Eva Bergman

Eva Bergman

Rådgivare