Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Dramatens konstnärlige ledare och teaterchef, Mattias Andersson.

Vi i det europeiska nätverket mitos21, där några av Europas främsta och statsunderstödda institutionsteatrar ingår, ställer oss bakom och stöder solidariskt våra kollegor i Ungern, studenter och lärare vid fakulteten för teater- och film vid Budapests Universitet SZFE. Dramaten stöder deras kamp för att skydda sitt oberoende vid SZFE. Universitetet har under de senaste decennierna varit en plantskola för flera generationer av enastående konstnärliga begåvningar som skänkt ungersk film och teater internationell ryktbarhet. Vi uppmanar ansvariga myndigheter att upphäva de nyligen vidtagna åtgärderna som undergräver självstyret för teater- och filmuniversitetet SZFE och att återinsätta institutionens rättmätiga ledning. 

 

The European theatre network mitos21, representing some of the most prestigious public theatre institutions in Europe, stands in solidarity with our colleagues in Hungary, the faculty members and students of the Budapest University of Theatre and Film Arts; mitos21 supports their struggle to safeguard the autonomy of SZFE, a University that has nurtured, over the past decades, generations of outstandingly talented artists, who have brought Hungarian theatre and film international renown.

We urge the responsible authorities to revoke all the measures taken recently that undermine the autonomy of the Budapest University of Theatre and Film Arts and to fully reinstate the legitimate leadership of the institution.

The mitos21 Members:
AKADEMIE FÜR DARSTELLENDE KUNST BADEN-WÜRTTEMBERG, Ludwigsburg, BERLINER ENSEMBLE, Berlin, BURGTHEATER, Vienna, DEUTSCHES THEATER, Berlin, DRAMATEN, Stockholm, DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS, Düsseldorf, INTERNATIONAAL THEATER, AMSTERDAM, Amsterdam, KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ, Budapest, DET KONGELIGE TEATER, Copenhagen, NATIONAL THEATRE, London, ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE, Paris, ØSTERBRO TEATER, Copenhagen, THEATRE OF NATIONS, Moscow, TEATRE LLIURE de Barcelona, TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE, Torino, THALIA THEATER, Hamburg, TONEELHUIS, Antwerp, UNIVERSITÄT MOZARTEUM, Thomas Bernhard Institute, Salzburg

#SZFE #FreeSZFE