Information med anledning av coronaviruset. Läs mer

Monologer från europeiska teatrar ger en bild av Europa under pandemin.

Hur ser vardagen ut för de som måste jobba vidare när allt är vänt upp och ner?  Vilka val och svårigheter ställs de inför som nu måste arbeta i stort sett dygnet runt? 

Sjuksköterskor, städare, taxichaufförer och andra personer från hela Europa som arbetar i olika samhällsbärande funktioner får här tala fritt ur hjärtat om en ytterst ovanlig tid. 

I korta monologer framför skådespelare de intervjuades personliga och existentiella berättelser som bearbetats av dramatiker. 

Ett internationellt samarbete mellan teatrarna i nätverket Mitos21, initierat av Dramaten. Digital premiär 12 juni. 

Berliner Ensemble, Berlin, Tyskland
Burgtheater, Wien, Österrike
Det Kongelige Teater, Köpenhamn, Danmark
Dramaten, Stockholm, Sverige 
Katona Jozsef Theatre, Budapest, Ungern
National Theatre, London, England
Teatre Iliure, Barcelona, Spanien
Teatro Stabile di Torino, Turin, Italien
Thalia Theater, Hamburg, Tyskland

Monologues from European theaters paint a picture of Europe during the pandemic.

What does everyday life look like for those who have to continue to go to work, when everything is turned upside down? What choices and difficulties do those face who now have to work around the clock?

Nurses, cleaners, taxi drivers and people from all over Europe who work in various community-carrying functions can in this project speak freely about this extraordinary situation. In short monologues, based on the interviews, actors perform these personal and existential stories, adapted by local playwrights.

A collaboration between the theaters in the international Mitos21 network, initiated by the Royal Dramatic Theater, Stockholm Sweden. Digital premiere 12 June.

Berliner Ensemble, Berlin, Germany
Burgtheater, Vienna, Austria
Det Kongelige Teater, Copenhagen, Denmark
The Royal Dramatic Theatre, Stockholm, Sweden
Katona Jozsef Theatre, Budapest, Hungary
National Theatre, London, England
Teatre Iliure, Barcelona, Spain
Teatro Stabile di Torino, Turin, Italy
Thalia Theater, Hamburg, Germany