Nyskriven dramatik från Bergman Studio.

Dramatens tankesmedja för ny dramatik, Bergman Studio, presenterar 15 minuter långa utdrag ur nio pjäser som arbetats fram. Efter läsningarna sker samtal med dramatikerna. Verksamhetsledare Jacob Hirdwall och regissören Lena Endre berättar även om filosofin bakom Bergman Studio.

27 augusti kl. 19.00, Målarsalen

Lidija Praizovic – Våra platser på jorden
Dennis Magnussons – Tennistiden
Tanja Lorentzon – Gården
Andreas T. Olsson – Den sista parmiddagen

Medverkande skådespelare: Hulda Lind Jóhannsdóttir, David Arnesen, Kajsa Ernst, Magnus Ehrner, Gunnel Fred, Ellen Jelinek, Inga-Lill Andersson, Shanti Roney, Nina Fex, Andreas T Olsson samt Jennie Silfverhjelm.

28 augusti kl. 19.00, Målarsalen

Lisa Langseth – Kvinnan som förvandlades till ett träd
Alexander Ahndoril – Privata rum
Maria Tryti Vennerød – Goliat
Jacob Hirdwall – Picknick vid vägens slut

Medverkande skådespelare: Jennie Silfverhjelm, Hannes Meidal, Shanti Roney, Johan Holmberg, Kajsa Ernst, Marall Nasiri, Nina Zanjani, David Arnesen, Johan Holmberg, Nina Fex samt Ellen Jelinek.

Fri entré med biljett, klicka här för att boka.

New drama presented by Bergman Studio.

The Royal Dramatic Theatre’s think–thank for new plays, the Bergman Studio, will present 15 min each of nine plays in progress, each followed by a talk with the respective playwright. Project leaders Jacob Hirdwall and director Lena Endre will open the session explaining the philosophy behind the Bergman Studio.

27 August 19.00, Målarsalen

Lidija Praizovic – Our Places on Earth
Dennis Magnusson – Time for Tennis
Tanja Lorentzon – The Courtyard
Andreas T. Olsson – The Last Pair Dinner

Featured actors: Hulda Lind Jóhannsdóttir, David Arnesen, Kajsa Ernst, Magnus Ehrner, Gunnel Fred, Ellen Jelinek, Inga-Lill Andersson, Shanti Roney, Nina Fex, Andreas T Olsson samt Jennie Silfverhjelm.

28 August 19.00, Målarsalen

Lisa Langseth – The Woman Who Turned into a Tree
Maria Tryti Vennerød – Goliath
Alexander Ahndoril – Private Rooms
Jacob Hirdwall – A Picnic at the End of the Road

Featured actors: Jennie Silfverhjelm, Hannes Meidal, Shanti Roney, Johan Holmberg, Kajsa Ernst, Marall Nasiri, Nina Zanjani, David Arnesen, Johan Holmberg, Nina Fex and Ellen Jelinek.

Free admission with a ticket, click here to book.