Roma ArmeeYael Ronen & ensemble

Detta är en arkiverad pjässida, det finns inga planerade föreställningar

Roma Armee (DE)

Föreställning: 26 augusti, Stora scenen
Gästspel från Maxim Gorki Theater, Berlin, Tyskland
Speltid: 1 timme och 50 minuter, utan paus
Föreställningen ges på tyska, engelska, romani och rumänska samt textas till engelska.

Del av Bergmanfestivalen 2018

Performance: 26 August, Stora scenen
Guest performance by Maxim Gorki Theater, Berlin, Germany
Duration: 1 hour and 50 minutes, no intermission
The play will be performed in German, Romani and Romanian with surtitles in English.

Läs mer

En grupp skådespelare går samman och bildar en överstatlig självförsvarsarmé.

”The community of European peoples went to pieces when – and because – it allowed its weakest member to be excluded and persecuted.” Hannah Arendt (1906–1975)

En skådespelargrupp bildar en egen självförsvarsarmé. Syftet är att bekämpa strukturell diskriminering, rasism och antiziganism samt arbeta för en frigörelse från offerrollen. Bland de medverkande skådespelarna finns romnija, romer och resande romer från Österrike, Serbien, Tyskland, Kosovo, Rumänien, England och Sverige. De är även israeler, tyskar, turkar och Berlin Gadjé. Roma armee är överstatlig, diversifierad, feministisk och queer.

Roma Armee är ett initiativ av Simonida och Sandra Selimović. Med sin armé intar de scenen i en kollektivt stärkande aktion med Maxim Gorki Theaters husregissör Yael Ronen. Personliga erfarenheter, såväl historiskt smutskastande som samtida händelser, ligger till grund för pjäsen. Tillsammans med konstnärerna Delaine och Damian Le Bas skissas en vision fram för ett tryggt europeiskt hem – ”Gypsyland Europe.”

A group of actors join forces to form a self-defence army.

"The community of European peoples went to pieces when – and because – it allowed its weakest member to be excluded and persecuted." Hannah Arendt (1906–1975)

A group of actors are calling for a Roma army for the purpose of self-defence. A rapid intervention force to fight structural discrimination, racism and antiziganism, but also as emancipation from an internalised role of victims. The actors are Romnija, Roma and Romani travellers from Austria, Serbia, Kosovo, Romania, England, Sweden and Germany. They are also Israeli, German, Turkish and Berlin Gadjé. Roma Army is supranational, diverse, feminist and queer.

Initiated by Simonida and Sandra Selimović, they enter the stage in a collective act of self-empowering with the resident director of the Maxim Gorki Theatre, Yael Ronen. Personal experiences, historical contaminations and contemporary incidents are used to develop the play. Together with the artists Delaine and Damian Le Bas, they sketch out a vision for a safe European home in ”Gypsyland Europe.”

Biljetter

Medverkande

Idé / Idea

Sandra Selimović, Simonida Selimović

Av / By

Yael Ronen & ensemble

Regi / Direction

Yael Ronen

Dramaturgi / Dramaturgy

Irina Szodruch

Scenografi / Set Design

Heike Schuppelius

Kostym / Costume Design

Maria Abreu, Delaine Le Bas

Ljusdesign / Lighting Design

Hans Fründt

Video och animation / Video and Animation

Hanna Slak, Luka Umek

Måleri / Paintings and Artwork

Damian Le Bas, Delaine Le Bas

Musik / Music

Yaniv Fridel, Ofer Shabi

Medverkande / Cast

Mihaela Drăgan, Lindy Larsson, Riah May Knight, Orit Nahmias, Sandra Selimović, Simonida Selimović, Mehmet Ateşçi, Hamze Bytyçi

Sponsrat av / Sponsored by

Kulturstiftung des Bundes