InfidèlesIngmar Bergman

Detta är en arkiverad pjässida, det finns inga planerade föreställningar

Infidèles (BE)

Föreställningar: 31 augusti, 1 september, Målarsalen
Gästspel från tg STAN/de Roovers, Belgien
Speltid: 2 timmar och 10 minuter, utan paus
Föreställningen ges på franska och textas till engelska.

Del av Bergmanfestivalen 2018

Performances: 31 August, 1 September, Målarsalen
Guest performance by tg STAN/de Roovers, Belgium
Duration: 2 hours and 10 minutes, no intermission
The play will be performed in French with surtitles in English.

"With a mise-en-scene centred on the bodies, the movements and the light,(...), with this correctness of the tone, this respectful mise en abyme of the words of Bergman which are its hallmark, the Flemish collective, while always giving us the feeling that the play is being created before our eyes, tells in a unique way this banal tragedy of ordinary life. And we, we still love it so much." – Nicole Clodi, La Dépêche du Midi

Läs mer

En lekfull hyllning till den humoristiska sidan av Ingmar Bergmans författarskap.

Efter att ha satt upp både Scener ut ett äktenskap och Efter repetitionen, vänder teaterkompaniet tg STAN än en gång blicken mot Bergman. Infidèles (Trolösa) är delvis baserad på manuskriptet med samma namn och delvis på Bergmans självbiografiska bok Laterna Magica. Pjäsen är en hyllning till Ingmar Bergman – författaren. I Infidèles för Bergman själv en dialog med sina karaktärer ur ett berättarperspektiv. Utforskandet av den självbiografiska dimensionen av Bergmans arbete reduceras inte enbart till voyeurism, bekännelse eller psykologisering, utan lyfter det unika sätt på vilket han blottade mänskliga relationer.

Tg STAN djupdyker här i Bergmans arbete tillsammans med skådespelarna Robby Cleiren och Ruth Becqueart. Både tg STAN och de Roovers är Antwerpbaserade teaterkollektiv, som aldrig arbetar med en regissör utan följer den demokratiska principen att alla ska delta i samtliga beslut, från textval till scenografi och ljussättning.

Teaterensemblen STAN, som står för ”Stop Thinking About Names”, är ett kollektiv som bildades av Jolente de Keersmaeker, Damiaan De Schrijver och Frank Vercruyssen. De träffades på konservatoriet i Antwerpen i slutet på åttiotalet. Ensemblen följer den demokratiska principen att alla ska delta i samtliga beslut, från textval, scenografi och ljussättning till kostymer och affischer. STAN placerar skådespelaren i centrum och håller på principen att skådespelaren är den som gäller: både som spelare och skapare.

De Roovers är en teatergrupp baserad i Antwerpen som består av fyra artister/skapare. De arbetar aldrig med en regissör utan varje kreativ process är ett kollektivt sökande efter en berättelse. Skådespelarna fördjupar sig i litterär teater och formar tillsammans en klassisk repertoar med allt från Shakespeare, Tjechov och Aischylos till mer samtida verk av exempelvis Paul Auster eller Judith Herzberg.

A playful tribute to the humoristic side of Ingmar Bergman’s authorship.

Following on from Scènes de la vie conjugale (Scenes from a Marriage) and Après la répétition (After the Rehearsal), the theatre company tg STAN once again turns its attention to Ingmar Bergman. Infidèles (Faithless) is based on the eponymous script and Bergman’s autobiography Laterna Magica. The play is intended as a tribute to Ingmar Bergman – the writer. In Infidèles Bergman himself goes into dialogue with his characters and the first-person narrator is incorporated in the piece. This exploration of the autobiographical dimension of his work is not reduced to voyeurism, confession or psychologization, but shows how he exposed human relationships.

Tg Stan, also known as ”Stop Thinking About Names” delve deeply in Bergman’s oeuvre, together with actors Robby Cleiren and Ruth Becquart. Both tg STAN and de Roovers are Antwerp-based theatre collectives that never work with a director, operating on the democratic principle that everyone participates in decisions on everything, from text selection to décor and lighting.

De Roovers is an Antwerp-based theatre group of four performers/creators. They never work with a director, each creative process is a collective search for the story that needs to be told at that particular time. The actors immerse themselves in to literary theatre, molding classical repertoire such as that of Shakespeare, Tchechov and Aischylos to their will or setting to work with contemporary writers such as Paul Auster or Judith Herzberg.

Biljetter

Medverkande

Text

Ingmar Bergman

Regi, medverkan / Direction, Cast

Ruth Becquart, Robby Cleiren, Jolente De Keersmaeker, Frank Vercruyssen

Kostym / Costume Design

An D'Huys

Ljusdesign / Lighting Design

Stef Stessel

Produktion / Production

tg STAN/de Roovers

Samproduktion / Co-production

Festival D'Automne (Paris), Théâtre de la Bastille (Paris), Théâtre Garonne (Toulouse)