Hotel StrindbergSimon Stone

Detta är en arkiverad pjässida, det finns inga planerade föreställningar

Hotel Strindberg (AT)

Föreställningar: 30 och 31 augusti, Stora scenen
Gästspel från Burgtheater, Wien, Österrike, i samarbete med Theater Basel, Schweiz
Speltid: 4 timmar och 45 minuter, inkl två pauser om 30 minuter
Föreställningen ges på tyska och textas till engelska.

Del av Bergmanfestivalen 2018

Performances: 30 and 31 August, Stora scenen
Guest performance by Burghtheater, Vienna, Austria, in collaboration with Theater Basel, Switzerland
Duration: 4 hours and 45 minutes including two intermissions at 30 minutes each
The play will be performed in German with surtitles in English.

Läs mer

Kärlek och hat i Strindbergs liv och verk.

I Hotel Strindberg följer publiken med in i huvudet på Strindberg och in i nervbanorna till hans liv och verk. Framförallt handlar det kanske om kärleken och striderna mellan man och kvinna, eller ”kärlekshatet” som Strindberg själv kallade det. Handlingen utgår både från både Strindbergs biografi och från flera av hans pjäser, bland andra Fadren, Spöksonaten, Pelikanen och Till Damaskus. Parallella händelser och dramatiska skeenden spelas upp inför publiken och målar tillsammans upp bilden av ett samhälle, en epok.

Hotel Strindberg är en slags trollerimaskin i intensiv och halsbrytande samverkan med skådespelare, tekniker och påklädare. I rollerna ser vi bland andra Martin Wuttke, en av Tysklands främsta skådespelare som nått internationella framgångar genom sitt filmarbete, bland annat i rollen som Hitler i Quentin Tarantinos Inglourious Basterds.

Regissören Simon Stone, född i Schweiz och uppvuxen i Australien, har i sin karriär arbetat aktivt för nydanande och visuellt anslående uppsättningar där klassiker får nytt samtida liv genom radikala omarbetningar. Stone vill med sina teaterföreställningar nå samma personer som hängivet älskar nutidens mest attraktiva filmer och tv-serier.

Love and hate in the life and work of Strindberg.

In Hotel Strindberg the audience enters Strindberg’s mind, into the neural pathways to his life and works. Above all it is about love and conflict between man and woman, or ‘love-hate’ as Strindberg himself called it. The story line draws on Strindberg’s biography as well as several of his dramas: The Father, The Ghost Sonata, The Pelican and To Damascus, among others. Parallel events and dramatic occurrences are played out in front of the audience and together they portray a society, an era.

Hotel Strindberg is a kind of magical device creating an intense and breakneck group effort involving actors, technicians and dressers. The cast includes Martin Wuttke, one of Germany’s most prominent actors, who achieved international success through works including the role of Hitler in Quentin Tarantino's Inglourious Basterds.

The director, Simon Stone, was born in Switzerland and grew up in Australia. Throughout his career he has promoted original and visually striking productions where radical reworkings give classics new life in a contemporary context. In his stagings he wants to reach the same people who fervently love the most popular films and TV series of today.

Medverkande

Regi / Direction

Simon Stone

Dramaturgi / Dramaturgy

Klaus Missbach

Scenografi, kostym / Set Design and Costume Design

Alice Babidge

Musik / Music

Bernard Moshammer

Ljusdesign / Lighting Design

Michael Hofer

Medverkande / Cast

Mavie Hörbiger, Barbara Horvath, Roland Koch, Caroline Peters, Max Rothbart, Aenne Schwarz, Michael Wächter, Martin Wuttke, Simon Zagermann

Bilder från uppsättningen