Hur mår teatern i Europa?

Hur påverkar nationalistiska strömningar kulturen? Vad händer efter Brexit? Vad innebär hoten mot den konstnärliga friheten i länder som Polen, Ungern och Ryssland?

En serie internationella samtal om samtiden. Medverkande Jens Hillje från Maxim Gorki Theatre arbetar medvetet med att bredda representationen på scen och berätta historier som undersöker frågor kring etnicitet, genus och klass. Medverkar gör även Falk Richter, regissör för SAFE, som undersöker vad en människa är, i den globala ekonomins epok, samt Annika Silkeberg, med erfarenheter från flera nordiska teatrar där hon verkat som dramatiker och regissör, och som i höst är aktuell med Jeanne D'Arc på Helsingsborgs Stadsteater.

Moderator: Irena Kraus. Samtalet hålls på engelska.

25 augusti kl. 16.00, Dramatenbaren. Fri entré, först till kvarn.

Presenteras av

How is European Theatre doing?

How do nationalistic trends affect culture? What will happen after Brexit? What does the threat to artistic freedom mean in countries such as Poland, Hungary and Russia?

A series of international talks about the present. Participant Jens Hillje, Maxim Gorki Theatre, strives to broaden the representation on stage by presenting stories that investigate questions about ethnicity, gender and class. Joining Jens will be Falk Richter, director of SAFE, who examines what it is to be human in the era of global economics, as well as Annika Silkeberg who has been part of several nordic theatres as a playwright and a director, who has an upcoming premiere this autumn: Joan of Arc at the Helsingborg City Theatre.

Moderator: Irena Kraus. The talk will be held in English.

25 August 16.00, Dramatenbaren. Free admission, first come first served.

Presented by