Dancing With BergmanMats Ek, Alexander Ekman, Johan Inger

Detta är en arkiverad pjässida, det finns inga planerade föreställningar

Dancing With Bergman (NO, FR)

Föreställningar: 2 september, Stora scenen
Gästspel från Productions Sarfati, Norwegian Opera House, Frankrike och Norge
Speltid: 1 timme och 15 minuter, utan paus

Videodesign: Bengt Wanselius
Ljusdesign och teknisk ledning: Jörgen Jansson 

Del av Bergmanfestivalen 2018

Performances: 2 september, Stora scenen
Guest performance by Productions Sarfati, Norwegian Opera House, France and Norway
Duration: 1 hour and 15 minutes, no intermission

Video Design: Bengt Wanselius
Lighting Design and Technical Director: Jörgen Jansson 

Läs mer

Svenska koreografer hyllar Bergman med tre verk i en och samma föreställning.

Mats Ek, Alexander Ekman och Johan Inger hedrar Ingmar Bergman med varsitt verk. Ek medverkar på scen tillsammans med den framstående dansaren Ana Laguna, och är en av vår tids största koreografer. Han var tidigare konstnärlig ledare för Cullbergbaletten och jobbade tillsammans med Ingmar Bergman under ett flertal år. Alexander Ekman och Johan Inger kombinerar klassisk och modern dans i nyskapande verk som uppvisar dansarnas enorma kapacitet, i exempelvis Alexander Ekmans succé Midsommarnattsdröm och Johan Ingers Våroffer på Kungliga Operan.

Bergman var en mästare i konsten att analysera olika sorters relationsdynamik. Genom att utforska samma tema bidrar dessa tre koreografer till hundraårsfirandet av en legendarisk filmmakare.

Swedish choreographers celebrate Bergman with three pieces in one performance.

Three Swedish choreographers come together to celebrate Ingmar Bergman. Ek is considered of the greatest choreographers of our time and will perform on stage together with the distinguished dancer Ana Laguna. Ek was the artistic director of the Cullberg Ballet Company and worked with Bergman during several years. Alexander Ekman and Johan Inger combine classical and modern dance, and their innovative pieces allow the dancers to display enormous power, as witnessed in Ekman’s ballet Midsummer Night’s Dream and Inger’s Rite of Spring at the Royal Swedish Opera.

Bergman proved himself a master of the art of analysing the dynamics of different relations. By exploring the same theme, the choreographers make their contribution to the centennial celebration of the legendary filmmaker.

Biljetter

Medverkande

Centenary 1918–2018 

Koreografi/Choreography: Mats Ek, Alexander Ekman, Johan Inger 
Videodesign/Video Design: Bengt Wanselius
Ljusdesign och teknisk ledning/ Lighting Design and Technical Director: Jörgen Jansson

Co-production: Productions Internationales Albert Sarfati/Norwegian Opera House

4 Karin

Koreografi/Choreography: Johan Inger
Koreografiassistent/Assistant to choreographer: Carolina Armenta
Medverkande/Cast: Anna Herrmann, Nina Botkay, Olivia Ancona, Alva Inger Armenta 
Medverkande i video/Video participation: Heléne Friberg
Dramatiker/Dramatist: Gregor Acuña-Pohl
Scenografi/Set Design: Curt Allen Wilmer 
Kostym/Costume Design: Johan Inger, Carolina Armenta
Videodesign/Video Design: Bengt Wanselius
Ljusdesign och teknisk ledning/Lighting Design and Technical Director:  Jörgen Jansson 
Musik/Music: Monteverdi  Il Ballo delle Ingrate, SV. 167 (1608) Recording Arts Florissants, William Christie (1983)

Thoughts on Bergman

Koreografi/Choreography: Alexander Ekman 
Medverkande/Cast: Alexander Ekman
Text: Alexander Ekman/Ingmar Bergman 
Videodesign/Video Design: Bengt Wanselius
Ljusdesign och teknisk ledning/Lighting Design and Technical Director:  Jörgen Jansson 
Musik/Music: Chopin nocturne No. 2 in E flat major Op. 9

Memory (2000–2018)  

Koreografi/Choroeography: Mats Ek
Medverkande/Cast: Mats Ek och Ana Laguna
Videodesign/Video Design: Bengt Wanselius
Ljusdesign och teknisk ledning/Lighting Design and Technical Director:  Jörgen Jansson 
Musik/Music: Nico Rölcke