Bergman och musiken

Detta är en arkiverad pjässida, det finns inga planerade föreställningar

Bergman och musiken

Datum: 28 augusti och 1 september

Dates: 28 August and 1 September

Läs mer

Lunchkonsert med samtal, i samarbete med Kungliga Operan. 

28 augusti – Film

”Pianot ger inte upp.” – Ingmar Bergman

Musiken var en omistlig del av Bergmans liv och en trogen följeslagare i hans konstnärskap. Möt Love Derwinger (piano), Rebecka Lagman (cello) och Stina Ekblad (Dramatens ensemble) i ett personligt samtal med läsningar och framföranden ur bland annat Höstsonaten och Saraband.

Moderator: Katarina Aronsson.

Introduktionerna sker på svenska. Längd 1 timme.

1 september – Opera

”Jag blev förälskad i operan. Det var tillåtet hemma och ekonomiskt överkomligt.” – Ingmar Bergman

Mötet i barndomen med Richard Wagners Tannhäuser var berusande, senare kom han att sätta upp de tre operorna Rucklarens vägTrollflöjten och Backanterna. Sistnämnda tonsattes av Daniel Börtz, som här berättar om Bergmans förhållande till operakonsten och om deras samverkan. Läsning av Magnus Ehrner från Dramatens ensemble och musik med operasångarna Marianne Hellgren Staykov, Jens Persson och Katarina Leoson samt pianist Gunnel Lundberg från Kungliga Operan.

Moderator: Katarina Aronsson

Introduktionerna sker på svenska. Längd 1 timme.

I samarbete med Kungliga Operan

Lunch concert and discussion in collaboration with the Royal Swedish Opera.

28 August – Film

”The piano doesn’t give up.” – Ingmar Bergman

Music was an essential part of Bergman’s life and a faithful companion in his artistic work. Meet Love Derwinger (piano), Rebecka Lagman (cello) and Stina Ekblad (Dramaten’s ensemble) in a personal interaction with readings and performances from works including Autumn Sonata and Saraband.

Moderator: Katarina Aronsson.

The introduction will be held in Swedish.

1 September – Opera

”I fell in love with opera. It was permitted at home and affordable.” – Ingmar Bergman

His childhood encounter with Richard Wagner’s Tannhäuser was intoxicating. During his career he directed three operas, The Rake’s ProgressThe Magic Flute and The Bacchae. The composer of the latter work, Daniel Börtz, will describe their collaboration and Bergman’s relationship to the art of opera. Reading by Magnus Ehrner from Dramaten's ensemble and music with three opera singers from the Royal Swedish Opera, Marianne Hellgren Staykov, Jens Persson and Katarina Leoson and Gunnel Lundberg at the piano.

Moderator: Katarina Aronsson.

The introduction will be held in Swedish.

In collaboration with the Royal Opera

Biljetter