Dramaten har beslutat att ställa in all publik verksamhet och alla föreställningar till och med den 17 mars 2021. Läs mer

Romsk höst

Detta är en arkiverad pjässida, det finns inga planerade föreställningar

Romsk höst

I en samtalsserie i tre delar sätter vi fokus på en av vår tids mest akuta frågor: romernas utsatthet i Europa. Fattigdomen och utestängningen är synlig för en hel kontinent. I många länder lever romer i skjul, romska barn saknar skolgång och möjligheten till försörjning är nästintill obefintlig.

Dramaten& i samarbete med Natur & Kultur och Familjen Robert Weils stiftelse.

Här ovan kan du se en inspelning från samtalet den 9 november. 

Läs mer

9 november - Hur passar man in?

”När min mamma var gravid för tredje gången fick myndigheterna, vid en rutinkontroll, reda på det. Då var hon i sjunde månaden. Hon ställdes inför ett ultimatum: om du inte går med på abort och sterilisering så kommer vi att omhänderta dina barn.” Orden kommer från Soraya Post, EU-parlamentariker, som föddes 1956 i Sverige.

Sverige präglades under 1900-talets första decennier av en stark rasideologi och romer och resande ansågs skada ”den svenska rasen”. Detta tog sig uttryck i allt från attityder i samhället till steriliseringslagar och myndigheters rasism. Bland annat rådde ett inreseförbud i Sverige mot romer från 1914 ända fram till 1954. Detta trots att det var känt att romer förföljdes och utrotades i Nazityskland.

I Romsk hösts sista samtal diskuteras romska och judiska erfarenheter av att leva i Sverige och världen. Hur passar man in – och vill man det? Presentatör och samtalsledare: Lawen Mohtadi, författare till biografin om Katarina Taikon, Den dag jag blir fri, och aktuell med dokumentärfilmen Taikon.

Medverkande: Soraya Post och Kenneth Hermele
Läsning av romsk poesi, i översättning av bland andra Katarina Taikon: Hannes Meidal, Basia Frydman och Hans Caldaras
Musik och sång: Göran Martling, Basia Frydman och Hans Caldaras

Soraya Post, svensk politiker (Feministiskt initiativ) och ledamot av Europaparlamentet. Hon har varit ledamot av Sveriges Radios styrelse och Delegationen för romska frågor inom Regeringskansliet, som lämnade sitt betänkande Romers rätt – en strategi för romer i Sverige till regeringen den 30 juli 2010. 
När Soraya Post utsågs till första kandidat på Feministiskt initiativs lista för Europaparlamentsvalet i Sverige 2014 var det första gången en rom toppade en partivalsedel i Sverige. 

Kenneth Hermele, ekonom och humanekolog med inriktning på hållbar utveckling, ekologisk ekonomi, internationell handel och mänskliga rättigheter.
Kenneth Hermele tjänstgör på deltid på Forum syd i Stockholm, där han följer svensk biståndspolitik. Forskar inom Development Economics, som innefattar skuldkrisen, ekonomiska reformprogram, Världsbankens och IMF:s roll i den globala ekonomin, ekologiskt ojämnt utbyte, och land grabbing.

Dramaten samverkar under hösten 2015 med andra publika platser kring en gemensam folder där vi tillsammans presenterar de program vi gör kring romsk kultur och svenskars förhållningssätt till romer. Tillfällena ger många möjligheter åt intresserade att träffa likasinnade och delta i diskussioner som rör den romska minoriteten och dess historia i Sverige. Det rör sig om allt från utställningar och filmvisning till samtal och läsningar. Programmen presenteras under samlingsnamnet Romsk höst.

Läs mer om Romsk höst i foldern: Romsk höst (pdf)

 

12 oktober - Vad gör vi – och vad gör samhället?
Många personer som möter tiggande romer på gatorna anser att deras integritet blir kränkt. Rumänska romer utsätts för trakasserier, hot och fysiskt våld från förbipasserande. Deras boplatser bryts upp av polis och myndigheter. I Sverige har regeringen presenterat ett åtgärdspaket för utsatta EU-migranter, samtidigt som det läggs förslag om förbud mot tiggeri. Uppenbart är att detta är en av de mest brännande frågorna idag, både för oss i Sverige och i övriga Europa.

Sedan EU:s östutvidgning startade 2004 har miljardbelopp från strukturfonder pumpats in i olika projekt med syfte att förbättra situationen för romerna i Slovakien, Tjeckien, Ungern, Bulgarien och Rumänien. Men enligt en ny EU-rapport om romernas situation har ingen förbättring skett på nio år. En avgörande faktor är att fördomarna och diskrimineringen mot romer lever kvar. I Öst- och Centraleuropa har romerna blivit måltavla för flera fascistiska partier.

En diskussion om vårt eget och våra politikers förhållningssätt till romer, om civilkurage och om att bryta mönster.

Presentatör: Lawen Mohtadi, författare till biografin om Katarina Taikon, Den dag jag blir fri, och aktuell med dokumentärfilmen Taikon.
Medverkande: Thomas Hammarberg och Ágnes Daróczi
Samtalsledare: Josette Bushell - Mingo. 
Läsning av romsk poesi, i översättning av bland andra Katarina Taikon: Hannes Meidal, Basia Frydman och Hans Caldaras

Thomas Hammarberg, diplomat, politiker, lärare och journalist, var mellan 2006 och 2012 Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Han har även varit generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center, generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige 1986–1992 och generalsekreterare för Amnesty International samt skrivit en rad böcker och artiklar om mänskliga rättigheter. Thomas Hammarberg är ordförande i regeringstillsatta Kommissionen mot antiziganism.

Ágnes Daróczi är kulturproducent, aktivist, journalist och lärare. Hon bor och verkar i Budapest där hon arbetat sedan 1970-talet med att lyfta romsk kultur och romska rättigheter. Ágnes Daróczi drev tidigt frågan om ett minnescenter för romska offer för förintelsen. Hon var den första redaktören för romska avdelningen på den ungerska televisionen, som lades ned efter några år. Daróczi är en stark röst i Europa för romernas lika rättigheter.

 

5 oktober - Det är vi som sitter på gatan. 
Debatten om tiggeriet på våra gator går hög. I en uppmärksammad kampanj i tunnelbanan bads turister om ursäkt för tiggarnas existens. Kampanjen väckte vrede och aktioner, men de allra flesta av oss väljer ändå att bara passera, med bortvänd blick. Vilka är de människor som lever i denna fattigdom, vilka är deras erfarenheter, rädslor och drömmar? Hur påverkas ens självkänsla av att vara utlämnad till andras välvilja?

Vi möter Bitu och Mirabela, två romska rumäner som tillbringar timme efter timme med en kopp framför sig på våra gator. 
Kanske du någon gång passerat dem? 
Presentatör: Lawen Mohtadi, författare till biografin om Katarina Taikon, Den dag jag blir fri, och aktuell med dokumentärfilmen Taikon.

Medverkande: Bitu Caldararu, Mirabela Racoltea. 
Samtalsledare: Josette Bushell-Mingo. 
Läsning av romsk poesi, i översättning av bland andra Katarina Taikon: Hannes Meidal, Basia Frydman och Hans Caldaras

Lawen Mohtadi är författare, filmare och förläggare på Natur & Kultur. Hon har skrivit biografin om Katarina Taikon, Den dag jag blir fri, och är aktuell med dokumentärfilmen Taikon, som hon gjort tillsammans med Gellert Tamas.
Josette Bushell-Mingo är skådespelare, regissör och konstnärlig ledare för Riksteaterns Tyst Teater. Hon är aktiv i och en av grundarna av organisationen PUSH som stöttar svarta artister inom brittisk scenkonst och arbetar med att öka mångfalden hos de brittiska kulturinstitutionerna. I Sverige har hon varit med och bildat föreningen TRYCK, en kulturförening bestående av afro-svenska kulturarbetare. 

SPELSCHEMA

Bilder från uppsättningen

Dramaten& fokuserar på temat integritet

Dramaten& fokuserar på temat integritet

2015 fokuserar Dramaten& på temat integritet. Vad har de som tigger på våra gator för rätt till integritet och hur påverkas andra av deras närvaro?  Vad är okej att säga i det offentliga rummet? Och vad menar vi egentligen när vi pratar om en kränkt integritet?

Läs mer

Romsk höst livesändning

Missade du Romsk höst - se inspelningen här

Se den sista delen av samtalsserien Romsk höst - samtalet sändes live och spelades in den 9 november.

Romsk höst sätter fokus på en av vår tids mest akuta frågor: romernas utsatthet i Europa. I det tredje och sista samtalet diskuteras romska och judiska erfarenheter av att leva i Sverige och världen. Hur passar man in – och vill man det?

Läs mer