En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot

Detta är en arkiverad pjässida, det finns inga planerade föreställningar

Om uppsättningen

Datum: 25 april, Stora scenen
Speltid: 3 timmar och 15 minuter inklusive paus
Platserna ska vara intagna kl 18:50

I år fyller Kung Carl XVI Gustaf 70 år. Det uppmärksammas med en unik kväll på Dramatens stora scen måndagen den 25 april.

En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot berättar om vårt innanhav ur en rad olika perspektiv. Geologi och folkvandringar, ekosystem och miljöpåverkan, handel och friluftsliv, säkerhetspolitiken och – framtiden.

Medverkar gör bland andra Carl Bildt, tidigare utrikesminister, Sverker Göranson, tidigare överbefälhavare, Johan Rockström, professor i miljövetenskap, Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik och Marinens Musikkår under ledning av Andreas Hanson.

Kvällens programledare och moderatorer är Lena Bartholdson, generalsekreterare för Folk och Försvar och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute och ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Dramatenskådespelarna Julia Dufvenius och Andreas T Olsson.

Det blir ett möte mellan konst och vetenskap med Östersjön i centrum.

Föreställningen sker i närvaro av Kungaparet.

Läs mer

En afton om Östersjön är ett samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Dramatiska Teatern, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och genomförs med stöd av Formas, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Mistra och Östersjöstiftelsen.

Föreställningen filmas av UR för senare sändning i Kunskapskanalen samt på webben via UR Play och Dramatenplay.se.

Biljetter

Scenografi

Magdalena Åberg

Musik

Marinens Musikkår under ledning av Andreas Hanson

Medverkande

Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Carl Bildt, företagare, statsminister 1991-1994, utrikesminister 2006-2014

Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet

Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi

Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet

Sverker Göranson, senior advisor och tidigare överbefälhavare (Foto: Försvarsmakten)

Gunilla Herolf, forskare inom säkerhetspolitik

Markus Hoffman, agronomie doktor, arbetar med mat- och miljöfrågor med inriktning på vattenvård på LRF

Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet

Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotlands moderbolag

Stefan Nyström, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning

Kai Myrberg, ledande forskare vid Finlands miljöcentral och professor vid Klaipeda universitet

Gudrun Persson, docent vid Slaviska institutionen vid Stockholms universitet och forskningsledare vid FOI

Johan Rockström, professor i miljövetenskap, chef för Stockholm Resilience Centre

Pertti Torstila, finländsk diplomat, tidigare ambassadör i Sverige

Arrangeras av

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kungl. Örlogsmannasällskapet är en av de Kungliga akademierna och en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier. Kungl. Örlogsmannasällskapet instiftades 1771 och har till syfte att följa och aktivt verka för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. Ledamöterna arbetar aktivt i fyra olika vetenskapsgrenar. Sällskapets valspråk är: Med förstånd och styrka.

Kungl. Dramatiska Teatern, mer känd som Dramaten, är Sveriges nationalscen. Teatern verkar utifrån ett uppdrag från regeringen, som bland annat innebär att teatern såväl ska förvalta teaterhistorien som arbeta för teaterkonstens utveckling. På Dramaten spelas således klassiker, nyskriven teater och teater för barn och ungdom. Teatern ägs till 100 procent av svenska staten. Teaterchef är Eirik Stubø.

Kungl. Krigsvetenskapsakademien grundades 1796. Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för rikets försvar. Det innebär att Akademien följer och bevakar forskning och utveckling av betydelse för Sveriges säkerhet och försvar samt genomför egna forskningsprojekt, studier, seminarier och symposier.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är en oberoende mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet med intresse för de gröna näringarna. Vid Akademiens arrangemang träffas människor i respektfull dialog och diskussion för att dela och sprida kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Med stöd av