Bergman Studio: Work in Progress

Om uppsättningen

Datum: 27 och 28 augusti, Målarsalen
Fri entré med biljett (biljetterna släpps i augusti)

Date: 27 and 28 August, Målarsalen
Free admission with a ticket (released in August)

Läs mer

Dramatens tankesmedja för ny dramatik, Bergman Studio, presenterar 15 minuter långa utdrag ur nio pjäser som arbetats fram. Efter läsningarna sker samtal med dramatikerna. Verksamhetsledare Jacob Hirdwall och regissören Lena Endre berättar även om filosofin bakom Bergman studio.

27 augusti

Lisa Langseth – Kvinnan som förvandlades till ett träd
Tanja Lorentzon – Gården
Andreas T. Olsson – Den sista parmiddagen
Lidija Praizovic – Våra platser på jorden
Dennis Magnussons – Tennistiden

28 augusti

Alexander Ahndoril – Privata rum
Maria Tryti Vennerød – Goliat
Jacob Hirdwall – Picknick vid vägens slut
Dimen Abdulla – T

The Royal Dramatic Theatre’s think–thank for new plays, the Bergman Studio, will present 15 min each of nine plays in progress, each followed by a talk with the respective playwright. Project leaders Jacob Hirdwall and director Lena Endre will open the session explaining the philosophy behind the Bergman Studio.

27 August

Lisa Langseth – The Woman Who Turned into a Tree
Tanja Lorentzon – The Courtyard
Andreas T. Olsson – The Last Pair Dinner
Lidija Praizovic – Our Places on Earth
Dennis Magnusson – Time for Tennis

28 August

Alexander Ahndoril – Private Rooms
Maria Tryti Vennerød – Goliath
Jacob Hirdwall – A Picnic at the End of the Road
Dimen Abdulla – T

Biljetter