Topographies of ParadiseMadame Nielsen och fem europeiska teatrar

Topographies of Paradise (DN, DE, ES, RS, SE)

Föreställningar: 24 och 25 augusti, Målarsalen
Textas till engelska

Del av Bergmanfestivalen 2018

Performances: 24 and 25 August, Målarsalen
With surtitles in English

Läs mer

Madame Nielsen gjorde ett hyllat gästspel på förra Bergmanfestivalen. Nu är hon tillbaka och kastar en röntgenblick på dagens Europa.

Topographies of Paradise – ”paradisets topografier” eller ”paradisiska landskap” - är ett unikt samarbetsprojekt med fem europeiska teatrar: Nationalteatern i Belgrad, Serbien; Teater Lliure, den katalanska nationalteatern i Barcelona, Katalonien/Spanien; Teaterhögskolan i Ludwigsburg, Tyskland; Det Kongelige i Köpenhamn, samt Dramaten.

Vi möter fem teatrar med fem kortpjäser hopflätade till en föreställning som får sin urpremiär på Bergmanfestivalen. Teatrarna deltar med skådespelare och regissörer. Madame Nielsen skriver pjäserna utifrån resor i de fem länderna och intervjuer med både skådespelare och politiska organisationer från de olika städerna. Regissörer från de fem teatrarna sätter upp var sin pjäs med lokala skådespelare och Madame Nielsen iscensätter den avslutande sammanflätningen av pjäserna till en föreställning.

Vad är en nation? Vad är en hembygd? Vad är ett modersmål? Vad är det att vara svensk, tysk, spansk/katalansk, dansk, serb?

Madame Nielsen är en internationellt hyllad dansk performancekonstnär och författare, genom åren känd i olika gestalter – bl.a. som Claus Beck-Nielsen och den namnlösa försökspersonen i Das Beckwerk.  Hon trotsar fixa identiteter och sorteringar och ställer hela tiden frågan: Vad är en människa?

Hösten 2015 följde hon till fots ”flyktingströmmen” längs Balkanrutten upp genom Europa från Grekland till Danmark – en samtida bildningsresa som hon sedan skildrade i romanen Invasionen. Romanen Den oändliga sommaren är en stor framgång, översatt till många språk - inklusive svenska på förlaget Kabusa, 2016.

Ett projekt initierat inom det internationella teaternätverket MITOS21.

 

Madame Nielsen gave an acclaimed guest performance at the 2016 Ingmar Bergman International Theatre Festival. Now she's back at Dramaten, examining contemporary Europe with X-ray vision.

Topographies of Paradise, or 'Idyllic Landscapes', is a unique collaboration among five European theatres: the National Theatre in Belgrade, Serbia; Theatre Lliure, the Catalonian National Theatre in Barcelona, Catalonia/Spain; the Academy of Performing Arts in Ludwigsburg, Germany; the Royal Danish Theatre, Denmark; and the Royal Dramatic Theatre (Dramaten).

We encounter five theatres with five short plays, woven together into one performance slated for its world premiere during the Ingmar Bergman International Theatre Festival. The theatres contribute actors and directors. Madame Nielsen writes the plays, drawing on travels in the five countries and interviews with actors as well as political organisations in the various cities. Directors from each of the five theatres put on a play using local actors, and Madame Nielsen stages the concluding performance integrating the five plays.

What is a nation? What is a home district? What is a native language? What does it mean to be Swedish, German, Spanish/Catalonian, Danish, Serbian?

Madame Nielsen is an internationally lauded performance artist and writer, appearing over the years in various guises, including Claus Beck-Nielsen and the nameless human guinea pig in Das Beckwerk ('The Beck-work'). She defies fixed identities and categorisations, continuously asking the question: What is a human being?

In autumn 2015 she accompanied on foot the stream of migrants along the Balkan route up through Europe from Greece to Denmark, a contemporary educational journey that she subsequently described in the novel The Invasion. Her novel The Endless Summer has been a major international success, translated into many languages, including Swedish (2016) and English (2018).

A European project initiated by MITOS21.

Biljetter

  • Föreställning Tid Scen Platstillgång
  • Fredag 24 augusti 20:00 Dramaten, Målarsalen Köp biljett
  • Lördag 25 augusti 19:00 Dramaten, Målarsalen Köp biljett

Medverkande

Manuskript och samordnande regi/Script and Coordinated Direction:
Madame Nielsen

Regi Dramaten/Direction Dramaten: Tobias Theorell
Medverkande Dramaten/Cast Dramaten: David Book, Ellen Jelinek