Oidipus / Antigoneav Sofokles

Om uppsättningen

Premiär: 3 november 2017, Stora scenen
Textas: Svensk och engelsk text 26/11 via app i mobil eller läsplatta, läs mer
Oidipus / Antigone ingår i Dramatens abonnemang, läs mer.

Läs mer

Eirik Stubø regisserar Sofokles arketypiska dramer Oidipus och Antigone i en och samma uppsättning, i en version av Marie Lundquist efter Emil Zilliacus och Hjalmar Gullbergs översättningar.

Oidipus är en tragedi från 427 f.Kr. med deckarliknande inslag. Kungen försöker hitta personen som mördade hans företrädare på tronen. Snart läggs ledtrådarna ihop och pekar mot honom själv. Dessutom verkar den fruktansvärda spådomen om att Oidipus skall äkta sin mor och döda sin far redan ha slagit in. Tragedin får sin fortsättning i Antigone, skådespelet om dottern som vänder sig mot makten för att få ge sin bror en värdig begravning.

Eirik Stubø har sedan han tillträdde som teaterchef på Dramaten regisserat Och ge oss skuggorna av Lars Norén och Den goda viljan av Ingmar Bergman. 

Speldatum för Oidipus / Antigone
2 november
3 november
4 november
5 november
11 november
12 november
15 november
18 november
23 november
26 november
30 november
5 december
13 december
14 december

Speldatum för enbart Oidipus
17 november
8 december

Speldatum för enbart Antigone
25 november
29 november
9 december

Dag Kronlund, Dramatens arkiv- och bibliotekschef, skriver om Dramaten och de gamla grekerna. Läs mer.

Spelschema

Datum Tid Platstillgång
Torsdag 2017-11-02 18:00 Köp biljetter
Fredag 2017-11-03 18:00 Köp biljetter
Lördag 2017-11-04 18:00 Köp biljetter
Söndag 2017-11-05 16:00 Köp biljetter
Lördag 2017-11-11 19:00 Köp biljetter
Se fler föreställningar

Översättning

Emil Zilliacus och Hjalmar Gullberg

Bearbetning

Marie Lundquist

Scenografi

Kari Gravklev

Peruk och mask

Peter Westerberg och Lena Bouic-Wrange

Bilder från uppsättningen

Bakom kulisserna

 

Antigone – En varg söker sin pod

Var med på inspelningen av den populära podden! Dramatikern/serietecknaren Liv Strömquist och författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli pratar om Antigone som symbol för individen/staten. 

9 november, kl 18.00–19.00, Neondämon

Världens första medborgare – ett samtal med Tomas Lappalainen

Tomas Lappalainen är i höst aktuell med boken Världens första medborgare – om statens uppkomst i det antika Grekland. Han skildrar där hur en gammal klanstyrd hämnd- och hederskultur omvandlas till något helt nytt: stadsstater byggda på lag och demokrati. Ett skifte från släktklanernas hierarki till ett styre av jämlika medborgare i förening. En central tanke i boken är att denna nya jämlikhet var uppfanns som en sorts nödlösning på problemen med alltmer sönderslitande inbördesstrider.

Tomas Lappalainen menar att denna omvälvande politiska utveckling avspeglas i de grekiska tragedierna av Aischylos, Sofokles och Euripides, inte minst i Oidipus och Antigone. I samtalet berättar han på vilket sätt det sker – med fokus på konflikten mellan klan och stat och mellan hämnd och lag.

Tomas Lappalainen är författare och har bland annat skrivit flera böcker om Italien och fragmentsamlingarna Mellan 55 och 60 och Livet som sådant.

I samtal med Magnus Florin, chefdramaturg.

9 december, ca kl 14.45 (efter föreställning), Stora scenen

Filosofiska rummet om Antigone

Var med på inspelningen av P1 Filosofiska rummet på temat Antigone. Filosofiska rummet är ett reflekterande samtalsprogram där gästerna ges tid att utveckla sina resonemang.

Programmet diskuterar klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, moraliska och politiska dilemman.

Gäster: Hans Ruin med flera. Skådespelare från Dramaten läser ur Antigone.

14 nov, kl 17.30-18.45, Neondämon

Oidipus /Antigone – Introduktion

 

Kom en stund innan föreställningen och få en introduktion till Oidipus / Antigone.

Chefdramaturg Magnus Florin berättar om de båda pjäserna, om Sofokles och om Dramatens uppsättning. 

15 november kl. 18.00, Marmorfoajén. Fri entré, öppet för alla (även för dig utan biljett till kvällens föreställning).

Oidipus – Samtal

 

Tragedins lärdom – Begär och vetande hos Kung Oidipus
Föreläsning av Hans Ruin

Kom en stund före föreställningen och få en introduktion. Denna gång i form av en föreläsning av Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola. Han berättar om den grekiska tragedin, med fokus på Sofokles och Oidipus. Olika tolkningar av dramat presenteras, bland annat Sigmund Freuds och Friedrich Nietzsches perspektiv. Presentatör: chefdramaturg Magnus Florin. Medverkan av skådespelare från Dramatens ensemble.

Föreläsningen kan ses som en längre introduktion till föreställningen som följer, men kan även följas separat. Fri entré, biljetter hämtas av publikvärden från 45 min i förväg. I samarbete med Södertörns Högskola. 

17 november kl. 17.30, Marmorfoajén. Fri entré, öppet för alla (även för de utan biljett till kvällens föreställning).

Kung Oidipus /Antigone – Introduktion

 

Kom en stund innan föreställningen och få en introduktion till Oidipus / Antigone.

Chefdramaturg Magnus Florin berättar om de båda pjäserna, om Sofokles och om Dramatens uppsättning. 

23 november kl. 18.00, Marmorfoajén. Fri entré, öppet för alla (även för de utan biljett till kvällens föreställning).

Antigone – Samtal

 

Stanna kvar en stund efter föreställning och ta del av ett samtal om Antigone med föreställningens regissör Eirik Stubø och författaren Marie Lundquist, som svarar för Dramatens spelversion av Sofokles drama. Även skådespelare från ensemblen deltar. Samtalsledare Magnus Florin, chefdramaturg.

25 november kl. 21.00, Stora scenen. Fri entré, öppet för alla (även för de utan biljett till kvällens föreställning).

Antigone – introduktion

 

Den gränslösa Antigone – föreläsning av Cecilia Sjöholm

Kom en stund före föreställningen och få en introduktion till Antigone. Denna gång i form av en föreläsning av Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns högskola. Antigone har blivit symbol både för feministisk kamp och fascistisk kyla, för politisk handlingskraft och oresonlig kompromisslöshet; var tid finner sin Antigone. Hon väcker både beundran och rädsla. Det finns något djuriskt och gränslöst över gestalten som fortsätter att väcka vår fascination. Hur ser vi denna gränslöshet idag?

Föreläsningen kan ses som en längre introduktion till föreställningen som följer, men kan även följas separat. Fri entré, biljetter hämtas av publikvärden från 45 min i förväg. Föreläsningen är en timme lång. Presentatör: chefdramaturg Magnus Florin. Medverkan av skådespelare från Dramatens ensemble. I samarbete med Södertörns Högskola. 

29 november kl. 17.30, Marmorfoajén. Fri entré, öppet för alla (även för de utan biljett till kvällens föreställning).

Psykologer går på teater: Oidipus

Hör psykologer diskutera verket som gav oss Oidipuskomplexet! Psykologen Jonas Mosskin och psykologen och författaren Jenny Jägerfeld diskuterar Oidipus, och bjuder även in publiken till samtal.

I fokus står frågor om vad som driver karaktärerna. Vilka är de? Vad vill regissören framkalla för känslor hos oss som publik? Och vad säger det om oss? 

8 december, kl. 21.00 (efter föreställningen av Oidipus), Stora scenen

Tre frågor till regissören

Eirik Stubø, nära 2500 år har gått sedan Oidipus och Antigone spelades för första gången. Vad tänker du om teatern och denna långa tid?

– Det är en stor gåta hur det vi kallar teater plötsligt uppstår under den grekiska antiken – och sedan försvinner. En kort tid flammar det upp, med dramatiktävlingarna på Dionysosteatern i Aten som en del av firandet varje vår av den store guden som var både vinets och teaterns beskyddare. Vi får fyra stora dramatiker som ännu spelas på världens scener – Aischylos, Sofokles, Euripides och Aristofanes. En storhetstid på ungefär åtta decennier, mer är det inte. Och sedan slocknar det och blir länge ganska mörkt igen. Det är intressant att det hastiga uppblossandet så klart sammanfaller med demokratins födelse. Dionysosteatern var ju inte bara en teater, utan också platsen för politiska medborgerliga diskussioner. Och dramatiken var – bland annat – en metod att gestalta de stora frågorna. Det är ingen slump att Aischylos’ trilogi Orestien slutar med en politisk omröstning, som inte skiljer sig så mycket från vad som sker i varje parlament: ja eller nej till ett förslag.

Vad finner du i de båda pjäserna?

Den fruktansvärda spådomen som lagts på Oidipus. Den svåra konfrontationen mellan statsmannen Kreon och Oidipus’ dotter Antigone. Men egentligen fascineras jag mest av att finns en påtaglig osäkerhet om hur mycket vi egentligen förstår av vad som sker i pjäserna, vad det betyder. Och det är spännande för mig som regissör att försöka förstå det, tillsammans med skådespelarna och publiken. Det finns en påfallande olikhet mellan pjäserna. I Kung Oidipus lutar sig Sofokles i hög grad mot den ursprungliga myten, medan han i Antigone talar mer direkt och politiskt till sin tid. Men de har en sak gemensam – båda pjäserna kan ses som författarens kommentarer till frågan om medborgarens förhållande till staten, just sådant som de samtida statsfilosoferna och politikerna sysslade med. På så vis kan man säga att Sofokles skriver två moraliteter – men han är en betydligt större diktare och gestaltare än moralist, och ambivalensen och de inre motstridigheterna överlever moralen. Därför läser vi och spelar ännu hans pjäser. Och därför fortsätter filosoferna att uttolka Kreons och Antigones positioner – från Aristoteles till Hegel och Kierkegaard till Judith Butler och Martha Nussbaum.

Vad tänker du om spelsättet i den antika teatern?

– Jag tycker just att det är tänkvärt att vi vet så litet om hur de gamla grekerna egentligen gjorde teater. Hur lät det, hur såg det ut, hur uppträdde publiken? Gissningsvis var relationen till äldre liturgiska uttrycksformer betydligt mer framträdande än vi idag tänker på. Från början fanns bara kören, och ur den framträdde dramat när en första skådespelare avskilde sig, och sedan en till och en till. Men hela den dåtida teatern fick sin auktoritet och legitimitet från en bevarad liturgisk tradi- tion. Vilket gör att jag inte uppfattar kören som bara stående bredvid, kommenterande. Kören är snarast den avgörande rösten.