Hotel StrindbergSimon Stone

Hotell Strindberg (AT)

Föreställningar: 30 och 31 augusti, Stora scenen
Gästspel från Burgtheater, Wien
Speltid: 4 timmar och 45 minuter, inkl två pauser om 30 minuter
Föreställningen ges på tyska och textas till engelska.

Del av Bergmanfestivalen 2018

Performances: 30 and 31 August, Stora scenen
Guest performance by Burghtheater, Vienna
Duration: 4 hours and 45 minutes including two intermissions at 30 minutes each
The play will be performed in German with surtitles in English.

Läs mer

Kärlek och hat i Strindbergs liv och verk.

I Hotel Strindberg följer publiken med in i huvudet på Strindberg och in i nervbanorna till hans liv och verk. Framförallt handlar det kanske om kärleken och striderna mellan man och kvinna, eller “kärlekshatet“ som Strindberg själv kallade det. Handlingen utgår från både Strindbergs biografi och från flera av hans pjäser, bland andra: Fadren, Spöksonaten, Pelikanen and Till Damaskus. Parallella händelser och dramatiska skeenden spelas upp inför publiken och målar samlat upp bilden av ett samhälle, en epok.

Hotel Strindberg är ett slags trollerimaskin i intensiv och halsbrytande samverkan mellan skådespelare, tekniker och påklädare. I rollerna ser vi bland andra Martin Wuttke, en av Tysklands allra främsta skådespelare som nått internationella framgångar genom sitt filmarbete, bland annat i rollen som Hitler i Quentin Tarantinos Inglourious Basterds.

Regisserar gör Simon Stone, född i Schweiz och uppvuxen i Australien, som i sin karriär aktivt arbetat för nydanande och visuellt anslående uppsättningar där klassiker får nytt samtida liv genom radikala omarbetningar. Stone vill med sina teaterföreställningar nå samma personer som hängivet älskar nutidens mest attraktiva filmer och tv-serier.

Cinematic cavalcade about love and hate in the work of August Strindberg.

In Hotel Strindberg the audience enters Strindberg's mind, into the neural pathways to his life and works. Above all it's about love and conflict between man and woman, or 'love-hate' as Strindberg himself called it. The story line draws on Strindberg's biography as well as several of his books: The Father, A Madman's Defence, The Son of a Servant. Parallel events and dramatic occurrences are played out in front of the audience. Taken together, they evoke a society, an era.

Hotel Strindberg is a kind of magical device creating an intense, bracing and breakneck group effort involving actors, technicians and dressers. The cast includes Martin Wuttke, one of Germany's most prominent actors, who has achieved international renown through his film work, including the role of Hitler in Quentin Tarantino's magnum opus Inglourious Basterds (2009).

The director, Simon Stone, was born in Switzerland and grew up in Australia. Throughout his career he has actively promoted original and visually striking productions where radical reworking brings the classics to life in a contemporary context. In his stagings Stone wants to reach the same people who fervently love the most popular present-day films and TV series.

Biljetter

  • Föreställning Tid Scen Platstillgång
  • Torsdag 30 augusti 18:00 Dramaten, Stora Scenen Köp biljett
  • Fredag 31 augusti 18:00 Dramaten, Stora Scenen Köp biljett

Medverkande

Regi / Direction

Simon Stone

Dramaturgi / Dramaturgy

Klaus Missbach

Scenografi, kostym / Set Design and Costume Design

Alice Babidge

Musik / Music

Bernard Moshammer

Ljusdesign / Lighting Design

Michael Hofer

Medverkande / Cast

Mavie Hörbiger, Barbara Horvath, Roland Koch, Caroline Peters, Max Rothbart, Aenne Schwarz, Michael Wächter, Martin Wuttke, Simon Zagermann