Europeiska samtal

Om Europeiska samtal

Datum: 25 augusti
Biljettsläpp inom kort

25 August, Målarsalen
Tickets on sale soon

Läs mer

Hur mår teatern i Europa? Hur påverkar nationalistiska strömningar kulturen? Vad händer efter Brexit? Vad innebär hoten mot den konstnärliga friheten i länder som Polen, Ungern och Ryssland? En serie internationella samtal om samtiden.

Under Bergmanfestivalen sker det sista samtalet i serien med Maxim Gorki Theater, som medvetet arbetar med att bredda representationen på scen och berättar historier som undersöker frågor kring etnicitet, genus och klass. 

25 augusti

Innehåll annonseras inom kort.

Presenteras av Dramaten&

How is European theatre doing? How do nationalistic trends affect culture? What will happen after Brexit? What does the threat to artistic freedom signify in countries such as Poland, Hungary and Russia? A series of international conversations about the present. The final conversation in the series takes place during the Bergman Festival with the Maxim Gorky Theatre, which deliberately strives to widen on-stage representations by presenting stories that investigate questions about ethnicity, gender and class.

Biljetter

Inspelade samtal