En natt i den svenska sommarenErland Josephson

Om uppsättningen

Premiär: 25 augusti, Elverket
Speltid: 1 timme och 45 minuter, utan paus
Textas till engelska 25/8, 26/8. 1/9, 2/9

Del av Bergmanfestivalen 2018

A Night in the Swedish Summer

Premiere: 25 August, Elverket
Duration: 1 hour and 45 minutes, no intermission
The play will be performed in Swedish with English surtitles 25/8, 26/8

Läs mer

En pjäs av Erland Josephson baserad på inspelningen av Andrej Tarkovskijs sista film Offret.

”När film inte är dokument är den dröm. Därför är Tarkovskij den störste av alla. Han rör sig med självklarhet i drömmarnas rum, han förklarar inte, vad skulle han för resten förklara? Jag har hela mitt liv bultat på dörrarna till de rum där han rör sig så självklart”, skriver Ingmar Bergman i Laterna Magica.

Det här är skådespelaren Erland Josephsons berättelse om arbetet med filmgiganten Tarkovskij. På ett ömsint och humoristiskt vis skildras mötet mellan den ryske regissören och de svenska skådespelarna. Medan filmarbetarna väntar alltmer otåligt i den svenska sommarnatten utmanas deras syn på leken, livet, språket och konsten.

Erland Josephson samarbetade med de stora regissörerna Ingmar Bergman, Andrej Tarkovskij och Peter Brook och vann internationellt erkännande genom sina många film- och teaterroller. Som författare hyllades han särskilt för sina minnesporträtt av svenska och internationella skådespelare och regissörer, och om sina år som Dramatenchef.

A play based on the making of Andrei Tarkovsky's final film, The Sacrifice.

When film is not a document, it is dream. That is why Tarkovsky is the greatest of them all. He moves with such distinct in the realm of dreams. He doesn’t explain. What should he explain anyhow? He is a spectator, capable of staging his visions in the most unwieldy but, in a way, the most willing of media. All my life I have hammered on the doors of the realms in which he moves so naturally”, writes Ingmar Bergman in The Magic Lantern.

This is the actor Erland Josephson’s story of working with film titan Tarkovsky. He describes the encounter between the Russian director and Swedish actors in a tender humorous manner. While cast and crew wait in the summer night with increasing impatience, their view of play, life, language and art is challenged.

Erland Josephson worked with the great directors Ingmar Bergman, Andrei Tarkovsky and Peter Brook and won international acclaim with his many roles in film and theatre. As a writer he was especially praised for his portraits of Swedish and international actors and directors and his account of his years as Head of Dramaten.

Biljetter

  • Föreställning Tid Scen Platstillgång
  • Fredag 24 augusti 19:00 Elverket Begränsad Köp biljett
  • Lördag 25 augusti 19:30 Elverket Utsålt
  • Söndag 26 augusti 18:00 Elverket Utsålt
Se alla föreställningar

Regi / Direction

Eirik Stubø

Scenografi och kostym / Set Design and Costume Design

Erlend Birkeland

Ljusdesign / Lighting Design

Ellen Ruge

Ljuddesign / Sound Design

Björn Lönnroos

Videodesign / Video Design

Annie Tådne, Emi Stahl

Peruk och mask / Wigs and Make Up

EvaMaria Holm

Samtal och introduktioner

Kom en stund före föreställningen och få en introduktion till En natt i den svenska sommaren. Ludvig Josephson, dramatiker och producent vid SR, berättar om sin far Erland Josephsons författarskap och om de många pjäserna han skrev, inte minst för Radioteatern.

19 september kl. 18.30–18.45, Elverkets foajé
26 september kl. 18.30–18.45, Elverkets foajé

Fri entré, öppet för alla (även de utan biljett till kvällens föreställning).

Come early to the performance for an introduction to A Night in the Swedish Summer. Ludvig Josephson, playwright and producer at Swedish Radio, talks about his father Erland Josephson's authorship and the many plays that he wrote, including those for radio.

19 September 18.30–18.45, Elverket's foyer
26 September 18.30–18.45, Elverket's foyer

Free admission for all, including for those without tickets to the performance.

Andrej Tarkovskij – The Collector Of Dreams

Ett samtal med Layla Alexander-Garrett, Marina Tarkovskaja och Eirik Stubø. Layla Alexander-Garrett var tolk åt Tarkovskij och visar ett urval av sina bilder från inspelningen av Offret. Hon berättar om hans nära relation till sina medarbetare och skådespelare, särskilt hans favoritskådespelare Erland Josephson. Tarkovskij kallade det svenska filmteamet under inspelningen för ”Bergmans maffia”, eftersom flera av dem arbetat med Bergman. Tarkovskaja berättar om familjen Tarkovskij och om sin och sin bror Andrej Tarkovskijs uppväxt, bland annat under andra världskriget. Eirik Stubø är teaterchef på Dramaten och regissör till En natt i den svenska sommaren.

Moderator: Emma Meyer Dunér. Samtalet sker på engelska.

26 augusti 17.00, Elverkets foajé. Fri entré, även för de utan biljett till föreställningen.

Andrei Tarkovsky – The Collector of Dreams

A talk between Layla Alexander-Garrett, Marina Tarkovskaya and Eirik Stubø. Alexander-Garrett, interpreter to Tarkovsky, will show a selection of her photographs from the shooting of The Sacrifice and talk about his close relationship with crew and actors, in particular his favourite actor, Erland Josephson. Tarkovsky called the Swedish film team during the shooting of The Sacrifice ”the Bergman Mafia”, because several of them had worked with Bergman. Tarkovskaya will talk about the Tarkovsky family and childhood experiences of herself and her brother Andrei Tarkovsky, including the years of the Second World War. Eirik Stubø is the Artistic Director of Dramaten and director of A Night in the Swedish Summer

Moderator: Emma Meyer Dunér. The talk will be in English.

26 August 17.00 Elverket's foyer. Free admission, including for those without tickets to the performance.

Film: Offret

Den ryske filmskaparen Andrej Tarkovskijs sista film Offret, med Erland Josephson i huvudrollen. Filmen är ett konstnärligt testamente om människans inneboende möjligheter och handlar om en annalkande katastrof som hotar mänskligheten. Offret spelades in på Gotland 1985 och belönades med Grand Prix i Cannes 1986, samma år som Tarkovskij dog 54 år gammal i Paris. Filmvisningen äger rum i scenografin till En natt i den svenska sommaren på Elverket. Introduktion av filmens producent Anna-Lena Wibom.

Introduktionen hålls på svenska. Filmvisning med engelska undertexter.

2 september kl. 18.15, Elverket. Fri entré med biljett, klicka här för att boka.

Screening: The Sacrifice

The Russian filmmaker Andrei Tarkovsky’s final film, The Sacrifice, with Erland Josephson in the lead role. The film, an artistic last will and testament about the inherent human potential, focuses on an approaching catastrophe that threatens humanity. The Sacrifice was made on Gotland in 1985 and awarded the Grand Prix at Cannes in 1986, the same year Tarkovsky died in Paris at age 54. The screening takes place in the set design of A Night in the Swedish Summer at Elverket. Introduction by the producer of the film Anna-Lena Wibom

The introduction will be in Swedish. Screening with subtitles in English.

2 September 18.15, Elverket. Free admission with a ticket, click here to book.

Filmvisning av Offret med introduktion av Astrid Söderbergh Widding

Kom en stund före filmvisningen och få en introduktion till Offret av Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet från den första februari 2013. Astrid disputerade 1992 med avhandlingen Gränsbilder – det dolda rummet hos Tarkovskij.

Filmvisningen äger rum i scenografin till En natt i den svenska sommaren. Längd 148 min.

22 september, Elverket. Introduktion ca kl. 20.30, filmen visas ca kl. 21:00, längd 148 minuter.
Fri entré med biljett, släpps inom kort. I mån av tillgänglighet släpps fler biljetter på plats.

I samarbete med Stockholms universitet, i syfte att främja samverkan inom utbildning, forskning och samhällsutveckling.

Filmvisning av Offret med introduktion av Michal Leszczylowski

Kom en stund före filmvisningen och få en introduktion till Offret av Michal Leszczylowski, filmklippare, som berättar om det nära samarbetet med Andrej Tarkovskij. Han berättar också om de speciella omständigheter som uppstod under efterarbetet, då Tarkovskij låg sjuk i Paris och överlät åt Leszczylowski att slutföra filmen. Michal Leszczylowski regisserade även dokumentären Regi Andrej Tarkovskij från 1988 som visas som en del av utställningen i Elverkets foajé.

Filmvisningen äger rum i scenografin till En natt i den svenska sommaren.
Längd 148 min.

6 oktober, Elverket. Introduktion ca kl. 20.30, filmen visas ca kl. 21:00, längd 148 minuter.
Fri entré med biljett, släpps inom kort. I mån av tillgänglighet släpps fler biljetter på plats.

Kaos, ordning och skvaller – om inspelningen av Tarkovskijs Offret

En kväll med fokus på Tarkovskij, i samarbete med Stockholms universitet. Kvällen inleds med två korta föredrag som kopplar an till Tarkovskij och inspelningen av filmen Offret: professor emeritus Maaret Koskinen föreläser om drömspel, språkförbistring och skådespelaren som sammanbrottets känsliga seismograf och docent Louise Wallenberg talar om scenografins och kostymens perfektion och betydelse hos Tarkovskij. Därefter bjuds ett samtal mellan Koskinen, Wallenberg och filmproducenten Katinka Fárago. Fárago var inspelningsledare för och en av producenterna bakom Offret och har också inspirerat en av rollerna (”produktionsledaren”) i Erland Josephsons En natt i den svenska sommaren. Fárago har arbetat med de främsta inom svensk film, inte minst med Ingmar Bergman, och år 2016 erhöll hon en hedersguldbagge för sina insatser.

I samarbete med Stockholms universitet, i syfte att främja samverkan inom utbildning, forskning och samhällsutveckling.

Medverkande:

Maaret Koskinen är professor emeritus vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet och var den första akademikern som gavs tillträde till Ingmar Bergmans arkiv på Fårö. 2009 utsågs hon till ”Ingmar Bergman-professor”. Koskinen har publicerat ett antal böcker om Bergmans filmer, teaterregi och författarskap.
Louise Wallenberg är film- och modevetare och verksam vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2002 med en avhandling om den nya queerfilmsvågen och är sedan 2010 docent i modevetenskap.
Katinka Fárago inspelningsledare och en av producenterna bakom Offret. Har arbetat med de främsta inom svensk film, inte minst med Ingmar Bergman, och år 2016 erhöll hon en hedersguldbagge för sina insatser för svensk film.

Fri entré, öppet för alla (även de utan biljett till kvällens föreställning).

16 september, Samtalet börjar 10 min efter föreställningen och pågår ca 1 timme och 30 min, Elverkets foajé.