”Vad är hållbarhet för en teater? Vilken innebörd har ordet för en stor samhällssubventionerad kulturinstitution som vår? För oss på Dramaten är hållbarhet ett utmaningsord – med betydelse på många områden. Det täcker ett brett perspektiv som egentligen innefattar allt vi gör. Det står inte bara för ansvarsfullhet vad beträffar inverkan på miljön. Utan också för ett etiskt perspektiv på teatern som en del av samhället. Dramatens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan har givits strategiska prioriteringar i det väsen som teaterkonstens egen svårbestämda och rörliga identitet är.”

Eirik Stubø, teaterchef

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion

En möjlighet för ungdomar att komma in i, arbeta och utvecklas inom scenkonstbranschen. Och en möjlighet för branschen att kunna rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt utifrån jämställdhets- och mångfaldsaspekter. 

Yrkesintroduktionen omfattar ungdomar som inte har relevant yrkeserfarenhet och inte fyllt 25 år vid anställningstillfället. Dramaten har tagit emot tre personer som har fått möjlighet att arbeta på scenteknik, tillverkningsavdelningen och intern service. Ytterligare två personer anslöt under hösten 2016. Yrkesintroduktion är en särskild anställningsform som möjliggjorts genom ett avtal med Svensk scenkonst och Teaterförbundet.

Om du har frågor eller vill ha mer information om yrkesintroduktion, kontakta anna.kleis@dramaten.se.

Kompetensintegration

Kompetensintegration

Kompetensintegration är ett intiativ av Riksteatern i samverkan med Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Arbetsförmedlingen som vänder sig till nyanlända professionella kulturarbetare inskrivna hos Arbetsförmedlingens Etableringsverksamhet. Under 2016 medverkar tio deltagare från Iran, Irak, Syrien och Uganda i programmet, som genom mentorskap, praktik och workshops får en ingång och ett nätverk till den svenska kulturbranschen. Dramaten är en av de sju institutioner som tar emot en av deltagarna inom praktikdelen för programmet. Under hösten 2016 kommer en journalist och författare från Syrien att arbeta nära Dramatens dramaturgiat.  

Om du har frågor eller vill ha mer information om kompetensintegration, kontakta anna.kleis@dramaten.se.

Kulturkompis

Kulturkompis

Dramaten medverkar stolt i projektet Kulturkompis som ger nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter tillsammans (konsert, bio, teater, museum eller liknande) utan kostnad.

Projektet är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända och uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet. Anmäl dig och skaffa kulturkompiskort och läs mer på www.bilda.nu/kulturkompis.

Teatergrupp för ensamkommande

Teatergrupp för ensamkommande

Sedan 2015 drivs en teatergrupp för ensamkommande ungdomar i Dramatens lokaler. Just nu arbetar gruppen med en tolkning av Processer, fritt efter Franz Kafkas roman Processen. I den får vi följa huvudpersonen och hans mardrömslika kamp mot ett byråkratiskt system när han en morgon blir häktad utan någon förklaring om vad han är anklagad för. Teatergruppen initierades och drivs ideellt av Hamadi Khemiri, David Fukamachi Regnfors, Jonathan Silén och Malin Janlöv.