Dramatens samhällsansvar

”Vad är hållbarhet för en teater? Vilken innebörd har ordet för en stor samhällssubventionerad kulturinstitution som vår? För oss på Dramaten är hållbarhet ett utmaningsord – med betydelse på många områden. Det täcker ett brett perspektiv som egentligen innefattar allt vi gör. Det står inte bara för ansvarsfullhet vad beträffar inverkan på miljön. Utan också för ett etiskt perspektiv på teatern som en del av samhället. Dramatens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan har givits strategiska prioriteringar i det väsen som teaterkonstens egen svårbestämda och rörliga identitet är.”

Eirik Stubø, teaterchef

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion

En möjlighet för ungdomar att komma in i, arbeta och utvecklas inom scenkonstbranschen. Och en möjlighet för branschen att kunna rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt utifrån jämställdhets- och mångfaldsaspekter. 

Yrkesintroduktionen omfattar ungdomar som inte har relevant yrkeserfarenhet och inte fyllt 25 år vid anställningstillfället. Dramaten har tagit emot tre personer som har fått möjlighet att arbeta på scenteknik, tillverkningsavdelningen och intern service. Ytterligare två personer anslöt under hösten 2016. Yrkesintroduktion är en särskild anställningsform som möjliggjorts genom ett avtal med Svensk scenkonst och Teaterförbundet.

Om du har frågor eller vill ha mer information om yrkesintroduktion, kontakta anna.kleis@dramaten.se.

Kompetensintegration

Kompetensintegration

Kompetensintegration är ett intiativ av Riksteatern i samverkan med Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Arbetsförmedlingen som vänder sig till nyanlända professionella kulturarbetare inskrivna hos Arbetsförmedlingens Etableringsverksamhet. Under 2016 medverkar tio deltagare från Iran, Irak, Syrien och Uganda i programmet, som genom mentorskap, praktik och workshops får en ingång och ett nätverk till den svenska kulturbranschen. Dramaten är en av de sju institutioner som tar emot en av deltagarna inom praktikdelen för programmet. Under hösten 2016 kommer en journalist och författare från Syrien att arbeta nära Dramatens dramaturgiat.  

Om du har frågor eller vill ha mer information om kompetensintegration, kontakta anna.kleis@dramaten.se.

Språkkafé med Internationella Bekantskaper

Språkkafé med Internationella Bekantskaper

Internationella Bekantskaper är en ideell förening som arbetar med volontärer för att erbjuda muntlig språkträning till folk som lär sig svenska. På ett språkkafé blir du mött av en samordnare som placerar dig i en samtalsgrupp (med högst fem personer), varpå det är fritt fram att kora Stockholms bästa badplats, förundras över varför det inte verkar finnas någon vettig regel för att veta om det heter en eller ett, utreda vilken del av världen har bäst bröllopstraditioner, och mycket annat. Under samtalen på Dramaten uppmuntrar vi lite extra till samtal om existentiella frågor. 

Läs mer här
Människans scen

Människans scen

Hur ska vi kunna förstå de enorma förändringar som sker på vårt jordklot? Kan scenkonsten bidra till att sprida förståelse? I projektet Människans scen möttes forskare och scenkonst i ett unikt samarbete. Ett projekt som inleddes på Dramaten 2015 och därefter spelades runt om i landet genom Riksteatern. 

I den andra fasen av projektet utvecklas det ömsesidiga lärandet mellan forskningen och scenkonsten samtidigt som vi sprider kunskap om hållbarhetsfrågorna till en bred publik.

Läs mer här

Kulturkompis

Kulturkompis

Dramaten medverkar stolt i projektet Kulturkompis som ger nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter tillsammans (konsert, bio, teater, museum eller liknande) utan kostnad.

Projektet är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända och uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet. Anmäl dig och skaffa kulturkompiskort och läs mer på www.bilda.nu/kulturkompis.

Dramaten erbjuder ett begränsat antal platser på utvalda pjäser: Anna Karenina, Frun från havet, Mormors svarta ögon, Försökskaninerna och The Mental States of Sweden in Dance.

Boka platserna genom att mejla din förfrågan till mia.hertler@dramaten.se och märk mejlet med Kulturkompis. Skriv vilken föreställning gruppen vill gå på, vilket datum, hur många platser, samt i vilket namn bokningen ska göras.

Platserna är reserverade när biljettkassan har bekräftat bokningen och svarat på ditt e-postmeddelande. Biljetterna mejlas till den person som bokat till gruppen. Ta med dig ditt Kulturkompis-kort på föreställningsdagen.