Dramaten genom tiderna

Kungliga Dramatiska Teatern grundades i maj 1788 av Gustaf III. Kungen hade beslutat inrätta ett som det heter i urkunden "natjonelt Skådespel, där Svenska Dramatiske Författares arbeten, af Svenska Acteurer til Språkets, Smakens och Sedernas odling för allmenheten skola uppföras". Svenskarna skulle med andra ord få en stolt motsvarighet till fransmännens Comedie Française, en nationalscen för det talade dramat.

Dramatens första spelplats var ett ombyggt så kallat bollhus, granne med Kungliga slottet. Där hade olika teatertrupper avlöst varandra på 1700-talet. Vid seklets slut var huset både nedslitet och i dåligt skick. Redan 1793 fick teatern därför flytta till en nyinredd lokal i ett pampigt 1600-talspalats, av stockholmarna kallat Makalös. Det låg vid Kungsträdgårdens södra sida, där Karl XII-statyn står idag. Här var Dramaten inhyst i drygt ett kvarts sekel.

I slutet av november 1825, mitt under pågående föreställning, bröt en eldsvåda ut och på bara några timmar hade Makalös brunnit ned till grunden. Efter branden fick Dramaten i närmare fyrtio år dela scen med Operan i Gustaf III:s vackra, men för talteater mindre lämpade operahus. Det låg på samma plats som det nuvarande operahuset.

1863 inköpte Karl XV den privatägda Mindre teatern vid Kungsträdgården, ett stenkast från Operan. Den hade byggts 1842 av en privatperson, kaptenen Anders Lindeberg och hade en idealisk scen för de rafflande salongspjäser som var på modet. Här kunde Dramatens skådespelare under seklets sista decennier finslipa och fullända det virtuosa ensemblespel som denna realistiska konversationsrepertoar kräver.

Numera huserar Dramaten i det vackra marmorpalatset vid Nybroplan. Det är ritat av Fredrik Lilljekvist och invigdes i februari 1908 med Strindbergs Mäster Olof. Våren 1945 kunde teatern inköpa biografen Sibyllan som låg i huset bakom teatern. Här öppnade Dramaten i april samma år sin andra scen, Studion, snart kallad Lilla scenen.

När teaterns verkstäder och elevskola 1971 flyttade utanför huset öppnades i de lediga utrymmena experimentscenerna Målarsalen och Fyran, den senare numera omdöpt till Tornrummet. 1986 tillkom Lejonkulan i en lokal mot Sibyllegatan som ursprungligen hade varit restaurang. Teaterns senaste tillskott invigdes hösten 1997. En tidigare turbincentral i hörnet Linnégatan/Styrmansgatan på Östermalm omvandlades då till Elverket.

Idag spelar Dramaten alltså på sex scener i tre olika fastigheter. Det borgar för omväxling och flexibilitet – just det man kan förvänta sig av en nationalscen.