Om Dramaten

Kungliga Dramatiska Teatern, mer känd som Dramaten, är Sveriges nationalscen. Teatern verkar utifrån ett uppdrag från regeringen, som bland annat innebär att teatern såväl ska förvalta teaterhistorien som arbeta för teaterkonstens utveckling. På Dramaten spelas således klassiker, nyskriven teater och teater för barn och ungdom. Teatern ägs till 100 procent av svenska staten. Teaterchef är Eirik Stubø.

Teaterhuset vid Nybroplan är Dramatens hemvist sedan 1908, och rymmer fyra scener. Den största, Stora scenen, rymmer upp till 770 besökare. I direkt anslutning till huset vid Nybroplan, på Almlöfsgatan bakom, ligger Lilla scenen. Sedan 1997 har Dramaten också en scen på Elverket, på Linnégatan 69.

 


Dramaten är medlem i Svensk Scenkonst, arbetsgivare- och branschorganisation inom musik, dans och teater. Organisationen företräder över 100 medlemmar och verkar för att skapa goda förutsättningar för scenkonsten. Medlemskapet ska bidra till att Dramaten lever upp till förväntningarna på att vara en professionell arbetsgivare med moderna kollektivavtal, en bra arbetsmiljö och möjlighet att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter.

 


Dramaten ingår i MITOS21, ett internationellt teaternätverk grundat 2008 av verksamma vid en rad framstående scener och teaterinstitutioner i Europa. Nätverket syftar till att möjliggöra konstnärliga samarbeten av olika slag och initiera gemensamma diskussioner om de stora teaterinstitutionernas roll i dag. Ordet "mitos" är gammalgrekiska och syftar på Ariadnes tråd som visade vägen ut ur labyrinten, och "21" står för det tjugoförsta århundradet.