Kronlunds krönika

Bergman, skolteatern och China

Bergman gör entré, teckning av Martin Lamm. I mitten av januari 1963 utnämndes Ingmar Bergman oväntat till ny Dramatenchef. Ecklesiastikm...

Det lyser i kåken

Ingmar Bergman och Anders de Wahl Våren 1951 inkallades Ingmar Bergman för att som gästregissör göra sin första uppsättning på Dramaten....

Stora salongens publikloger

Översiktsbild av salongen i programhäfte från 1908 Den som kastar ett öga på den salongsöversikt som man första gången hittar i Dramatens...

En annorlunda verksamhet i Thaliahuset

Vid årsskiftet 1928–29 slog Dramatenrestaurangen igen sina portar efter en lång rad av år med vikande lönsamhet. Etablissemanget hade...

Det underbaras egen fest

En Dramatenuppsättning man kanske i första hand minns för sin spektakulära scenografi är Misantropen från 1970. Frank Sundström regissera...

Den sköne vinguden

Dionysos och hans satyrer spelar en central roll i det antika dramat. Han var vinets gud och ur de extatiska fruktbarhetsriterna kring...

Ett franskt scenografgästspel

Dekorskisser av Suzanne Reymond Våren 1947 fick Dramaten celebert besök från Frankrike. Till sin uppsättning av Molières Äktenskapsskolan...