Dramatens ombud

Som ombud är du återförsäljare av Dramatens biljetter och ger dina vänner och bekanta möjlighet att se Dramatens uppsättningar till ett rabatterat pris. Du bjuds in på ombudsträffar där du får ta del av fördjupande information om Dramatens repertoar. Du får också två fria biljetter till samtliga av Dramatens ordinarie uppsättningar.

• Du är ombud en termin i taget, för hösten respektive våren. För att anmäla intresse för att verka som nytt ombud, kontakta gruppbokning@dramaten.se

• För att kvarstå som ombud behöver du köpa minst 10 biljetter till tre olika uppsättningar under våren respektive hösten (minsta möjliga antal per termin = 30 biljetter).

• Ombudsrabatten är 20 procent på ordinarie biljettpris på Dramatens egna produktioner. Gästspel, repriser och samarbeten rabatteras inte. Ungdomspris kan inte heller rabatteras.

• Du får två fria ombudsbiljetter till samtliga av Dramatens egna uppsättningar. De två fria biljetterna erbjuds under de första sex speldagarna efter premiär, alternativt kan du välja att använda dina fria biljetter tillsammans med din grupp. De fria biljetterna bokas via ett e-mail till gruppbokning@dramaten.se.

• Inför varje ny termin får du möjlighet att köpa dina ombudsbiljetter på webben via en länk som du får via e-post. När du klickar på länken framgår det vilka datum du kan köpa ombudsbiljetter till. Detta är ett enkelt sätt att köpa ett fåtal biljetter till olika föreställningar (det totala antalet biljetter till varje pjäs måste vara minst tio, även om de sprids ut på flera föreställningar av samma pjäs). Observera att länken gäller en begränsad tid.

• Om du vill preliminärboka till en grupp bestående av minst 10 personer till en och samma föreställning, kan du kontakta gruppbokningen direkt via e-post. När du bekräftar antalet du vill ha, skickas en betalningslänk till din e-post. Du kan också välja att betala via plusgiro (nummer 3780-4).

• Ombuden består av två nivåer: ombud och guldombud. De 20 ombuden som säljer för störst summa per säsong blir guldombud påföljande säsong och bjuds in till premiär och mingel.

• Som Dramatenombud erhåller du 10 procent rabatt på utbudet i restaurang Pauli, restaurang Frippe och pausserveringen. Rabatten är personlig och gäller inte alkohol.

• Information gällande nyförsäljning och annat som erbjuds dig som ombud skickas alltid ut via e-post från gruppbokning@dramaten.se

• Om du vill köpa ordinarie biljetter gör du det via www.dramaten.se. Dessa kan inte preliminärbokas eller bokas via e-post till gruppbokningen.

• Från och med 1 november 2015 är det inte längre möjligt att betala via faktura.

• Utskrivna biljetter återköps inte.

 

Låter det som något för dig? Skicka en intresseanmälan till gruppbokning@dramaten.se