USA: Makt och inflytande

  • Plats: Elverket
  • Datum: Tisdag 2017-11-21 18:00

Ett seminarium om USA:s globala inflytande, och huruvida det påverkats sedan Donald Trump tillträdde som president. I samarbete med Utrikespolitiska institutet (UI).

Sedan 1989 har USA varit den enda supermakten i världen och dominerat politiskt, ekonomiskt, militärt och kulturellt. De senaste åren har dock andra länder utmanat om ledarpositionen inom områden som ekonomi, teknik och moraliskt ledarskap.

Maktskiftet i Washington i januari 2017 har inneburit en stor omläggning i amerikansk politik, med potentiellt stort genomslag i världspolitiken. Donald Trump hävdar ofta i sin retorik att USA är försvagat och hotat, men att han ska ”Make America great again”. En starkt nationalistisk och isolationistisk ton har använts i utrikespolitiken då frihandels- och klimatavtal rivits upp, och osäkerheten kring hur USA ska agera internationellt är stor.

Vilken är USA:s roll och inflytande i världen idag? Vilken är dess självbild? Hur förhåller sig USA till den nya världsordningen (vilken den nu är?), och hur påverkas vi i Sverige av detta?

Talare:
Sanna Thorén Björling, DN:s korrespondent i Washington tills i somras,
Jan Hallenberg, senior forskningsrådgivare på Utrikespolitiska institutet och professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan

Seminariet är det första i en serie av tre samtal på temat USA:s globala roll. De övriga seminarierna är:
Störst går först? – USA och Kinas relationer och den nya världsordningen (januari 2018)
HBTQI-personers rättigheter nu och då – en global utblick (februari 2018)

Fri entré. Biljetter delas ut av publikvärd från 45 min innan.